Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos tvarkymo darbų užbaigimo iškilmė (2014-09-03)

Paskelbta: 2014-09-04

Rugsėjo 3 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos tvarkymo darbų užbaigimo iškilmė, kurioje dalyvavo J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Kauno m. meras Andrius Kupčinskas, mero patarėjas Zenonas Abramavičius bei kiti Kauno miesto savivaldybės atstovai, LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, UAB „Autokausta“ direktorius Juozas Kriaučiūnas ir darbų vykdytojai, projektų vadovai, UAB  „Lietuvos kelių statyba” direktorius Vytautas Babušis, IĮ „E. Miliūno“ studijos architektai, Laboratorinių bandymų centro direktorius Gediminas Kunčinas su centro atstovais, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos kunigai bei pastoracinės tarybos nariai ir tie, kurie savo asmenine auka ar konkrečiu darbu prisidėjo prie šios bažnyčios šventoriaus tvarkymo.


Iškilmę pradėjo Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas aktorius Egidijus Stancikas, kuris poetiškai pakvietė susirinkusius priimti ir įvertinti UAB „Autokaustos“ atliktą darbą, nes vyrai dirbo pasiaukojamai. Pirmiausia E. Stancikas pasiūlė apeiti apie bažnyčią, pasigrožėti vaizdu, įsijaučiant, jog kiekvienas akmuo mena prasmingą būtį, byloja miesto praeitį.

Sugrįžus E. Stancikas pakvietė arkivyskupą S. Tamkevičių SJ įteikti atminimo ženklą su grindinio akmeniu ypač prisidėjusiems prie šio projekto vykdymo žmonėms.

Po apdovanojimų padėkos žodį tarė arkivyskupas S. Tamkevičius SJ. Jis padėkojo, visiems klebonams, kurie rūpinosi šios bažnyčios atstatymu, ypač klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, kurio rūpesčiu gana sparčiai buvo atstatytas bažnyčios pastatas, pastatyti parapijos namai, sutvarkytas šventorius. Išskirtinį ačiū arkivyskupas tarė buvusiam merui A. Garbaravičiui ir dabartiniam merui A. Kupčinskui už jų dėmesį ir svarią pagalbą bei palaikymą.

Kauno m. meras A. Kupčinskas papasakojo, kaip buvo gautos lėšos grindinio darbams vykdyti. „Dabar kelia nerimą Žaliakalnio verslo centro pastatas, kuris nepuošia aplinkos. Verslininkai yra įpareigoti sutvarkyti bent sieną nuo bažnyčios pusės,” – kalbėjo meras.

Seimo narė V. V. Margevičienė, dėkodama statybininkams, pasidžiaugė, jog jai teko garbė iškelti LR vėliavą, kurią kels ne tik visų susirinkusiųjų vardu, bet ir vardu „Saulės“ gimnazistų, kurie prieš 65 metus buvo iškėlę trispalvę ir už tai buvę ištremti į Sibiro lagerius.

UAB „Autokausta“ direktorius Juozas Kriaučiūnas dėkojo už pasitikėjimą, parodytą jų įmonei atliekant tokį atsakingą darbą, į kurį visi dirbantieji įdėjo savo širdies dalelę. Kaip atminimo dovaną jis mons. V. Grigaravičiui įteikė Gintario Juozo Česiūno iš akmens nukaltą Kristaus skulptūrą „Kančia".

Baigiantis iškilmei buvo pakeltos vėliavos: Lietuvos Respublikos vėliavą buvo pakviesta pakelti Lietuvos Seimo narė V. V. Margevičienė, Kauno miesto vėliavą – Kauno meras A. Kupčinskas, Marijos radijo vėliavą – vyskupas K. Kėvalas.
Renginio metu grojo Kauno m. pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Vidmanto Kijausko. Fotofrafijos R. Šaknio ir A. Narušienės.


Po iškilmės vyko agapė.

 

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021