Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Rugsėjo 1-oji Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2014-09-01)

Paskelbta: 2014-09-01

Rugsėjo 1 d. 11 val. šv. Mišiomis Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pradėti naujieji mokslo metai.

Rugsėjo 1-osios proga gausiai susirinkusius mokytojus, moksleivius bei jų tėvelius iš parapijos teritorijoje esančių mokyklų ir gimnazijų pasveikino klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Homilijoje monsinjoras kvietė kuo dažniau kreiptis į Dievą, pasitikėti Juo: „Tarp savo darbų, rūpesčių suraskite stabtelėjimo valandėlių pabūti su Viešpačiu, nes Jis mus kviečia: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu” (Mt 11,28). Mūsų tautos žmonės visada mokėjo kreiptis į Dieviškąjį Mokytoją kiekvieną sekmadienį, prašydami Jo malonės ir pagalbos visuose reikaluose ir jos sulaukdavo. Sekime jų pavyzdžiu ir mes“. Paveskime Dievo valiai mūsų džiaugsmus, rūpesčius ir skausmus, visas ateities viltis ir troškimus, - baigė homilija klebonas.

Šv. Mišių metu liturgijoje dalyvavo „Saulės“ gimnazijos mokytojai, giedojo gimnazijos mokinių ansamblis, vadovaujamas Jovitos Kulakauskienės.

Pasibaigus šv. Mišioms visus pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narė Rasa Juknevičienė, kuri kvietė moksleivius vertinti ir branginti tai, kad jie mokosi nepriklausomoje Lietuvoje, kad jie visada siektų taikos, mylėtų savo Tėvynę, brangintų savo tėvus, gerbtų mokytojus, o moksle siektų kuo geriausių rezultatų.

„Saulės“ gimnazijoje, Rugsėjo 1-osios šventė tradiciškai prasidėjo parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus sveikinimu ir palinkėjimu, kad siekiant tinkamai atlikti visas mokslo kelyje keliamas užduotis, kiekvieno moksleivio širdyje visada būtų vietos Dievo malonei.

Pradedant naujus mokslo metus, gimnazijos pavaduotoja ugdymui Sonata Drazdavičienė, perskaitė LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Gausiai susirinkusią gimnazijos bendruomenę sveikino garbūs svečiai – LR Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, gimnazijos vadovai, tėvų komiteto nariai.

Mokslo metų pradžios atidarymo šventė vyko ir Vyto Bacevičiaus pradinėje mokykloje bei Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Šiose iškilmėse dalyvavęs parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras kvietė semtis išminties, draugystės, kad atradę kiekvieną bendraklasį bei mokytoją, kaip draugą, kurtume taiką ir laisvę.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021