Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legiono susikaupimo diena Paštuvoje (2014-07-16)

Paskelbta: 2014-07-26

Liepos 16 d., minint Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) minėjimą, Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legiono Taikos Karalienės prezidiumo narės kartu su dvasios vadu kun. Nerijumi Pipiru vyko į Paštuvą, kur seserų karmeličių vienuolyne buvo surengta susikaupimo diena.

Dieną pradėjęs kun. Nerijus ragino apmąstyti savo tikėjimo kelią. Vikaras pasidalino mintimis apie Mariją kaip tikėjimo motiną, pristatė popiežiaus Pranciškaus mintis apie Mariją ir jos vaidmenį Bažnyčios misijoje, išdėstytas enciklikoje Lumenfidei ir apaštališkąjame paraginime Evangeliigaudium. Buvo kalbamas Rožinis, Marijos legiono maldos.

Vidurdienį šv. Mišių šventimui vienuolyno koplyčioje vadovavo kun. Antanas Grabnickas OFM, koncelebravo kun. N. Pipiras.
Homilijoje kun. Antanas ragino kilti į maldos kalną – susitikimo su Dievu vietą. Kunigas pasidalijo savo mintimis apie škaplieriaus svarbą. Pasibaigus šv. Mišioms vyko bendravimas prie pietų stalo.

Parapijos Marijos legiono narės dėkingos dvasios vadui kun. Nerijui už inicijuotą ir surengtą susikaupimo dieną, kurios metu buvo kalbama ir apie Marijos legiono apaštalavimą Kristaus Prisikėlimo parapijoje ateityje. Buvo pasiryžta nuolat melstis už taiką pasaulyje, aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime, lankyti Lietuvos šventoves.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021