Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios paskutinio skambučio proga (2014-05-29)

Paskelbta: 2014-05-29

Gegužės 29 d. nuo pat ryto būriavosi jaunimas prie paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios. Prie durų stovintys mokiniai, kiekvienam atėjusiam „Saulės“ gimnazijos abiturientui bei mokytojams, įteikė po žvakutę ir tikybos mokytojos Nijolės Kulėšienės palinkėjimą paskutinio skambučio proga: „ ...Dar, rodos, bėgtum saulės apipiltas, bet savo Žemę, savo Dangų suradai... Tad, pasilenkit jaunuoliai prie šaltinio versmės, pasiklausykit jaunuoliai prisikėlimo giesmės, atsigerkit jaunuoliai iš Jėzaus Širdies... ir užaukit - mintimis ir darbais - Jūsų laikas atėjo“


10 val. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias „Saulės“ gimnazijos abiturientams, bendruomenei paskutinio skambučio proga.

Gegužės 29 d. nuo pat ryto būriavosi jaunimas prie paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios. Prie durų stovintys mokiniai, kiekvienam atėjusiam „Saulės“ gimnazijos abiturientui bei mokytojams, įteikė po žvakutę ir tikybos mokytojos Nijolės Kulėšienės palinkėjimą paskutinio skambučio proga: „ ...Dar, rodos, bėgtum saulės apipiltas, bet savo Žemę, savo Dangų suradai... Tad, pasilenkit jaunuoliai prie šaltinio versmės, pasiklausykit jaunuoliai prisikėlimo giesmės, atsigerkit jaunuoliai iš Jėzaus Širdies... ir užaukit - mintimis ir darbais - Jūsų laikas atėjo“

10 val. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias „Saulės“ gimnazijos abiturientams, bendruomenei paskutinio skambučio proga.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Mielieji, kiekvieną kartą, kai tenka aukoti šv. Mišias paskutiniojo skambučio proga, mane apima savotiškas jaudulys.Visuomet prisimenu tas nerimo akimirkas, baimę, kuri buvo apėmusi nuskambėjus paskutiniam skambučiui. Baimė dėl egzaminų – ar pasiseks išlaikyti taip, kaip norėčiau? Baimė dėl tolimesniojo pasirinkimo – ar pajėgsiu, ar sugebėsiu, ar bus lemta įgyvendinti svajonę, lydėjusią nuo vaikystės dienų?

Šiandien Evangelijoje girdėjote Jėzaus žodžius: „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“(Jn 16, 16). Dievo valia mes atsirandame šioje žemėje, mokomės, kuriame, statome, mylime ir džiaugiamės. Dievas kiekvieną apdovanojo talentais, kiekvienam paskyrė tam tikrą misiją žemėje. Tik bendrystėje su Juo žmogus gali atpažinti Dievo planą, skirtą būtent jam. Tik vykdydamas tą planą, kurį padiktuoja sąžinė, vidinis balsas, žmogus gali gyventi pilnavertį, džiaugsmingą gyvenimą. Vėliau, cituodamas Bruno Ferrero pasakojimą „Dvi sėklos“, klebonas kalbėjo apie riziką žmogaus gyvenime, primindamas, kad niekada nereikia pamiršti, jog ji kartais pavyksta, o kartais – ne. „Taigi, mielieji, visų pirma linkiu sėkmingai išlaikyti pirmuosius brandos egzaminus, o po to gerai įsiklausyti į savo vidinį balsą, būtent per jį kalba Dievas, ir rinktis pirmiausia tai, ką jis padiktuoja. Visi kartu bendroje maldoje melskimės, prašydami sėkmės, jei tektų rizikuoti, o jei kartais nepavyktų, kad neprarastumėte vilties.“ – kviesdamas bendrai maldai, linkėjo klebonas.

Šv. Mišių metu giedojo gimnazijos mokinių sakralinė grupė, vadovaujama mokytojos Jovitos Kulakauskienės. Mokinių tėveliai, atsidėkodami parapijos klebonui, Bažnyčiai už jų vaikų dvasingumo ugdymą, jų nuolatinį palaikymą maldoje, dvasines rekolekcijas, bendradarbiavimą socialinėje veikloje, dovanojo gėles, kurias atnašų procesijoje aukojo gimnazijos moksleiviai.

Šv. Mišių pabaigoje klebonas palaimino gimnazijos abiturientus, mokytojus, vadovus, primindamas, kad Dievas yra visų mūsų gyvenimo tikslas ir palinkėjo, kad atverdami naująjį savo gyvenimo langą gimnazistai visada pasitikėtų Šventosios Dvasios galia, jos teikiamomis dovanomis, kurios įgalins jaunimą augti Tikėjime, Viltyje ir Meilėje: „Tegul Dievo malonė ir Jo gailestingumas neapleidžia jūsų nei egzaminuose, nei tolimesniuose moksluose, nei būsimajame savarankiškame gyvenime.“ – linkėjo klebonas.

Vėliau, gimnazijos abiturientams, klasėse buvo vedama paskutinė pamoka. Paskutiniojo skambučio iškilmė baigėsi iškilmingu minėjimu gimnazijos aktų salėje.Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021