Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Verbų sekmadienis (2007 m.)

Paskelbta: 2007-04-05

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienio 11 val. šv. Mišios prasidėjo procesija aplink bažnyčią. Procesijoje dalyvavo parapijos kunigai, jaunimas pasipuošę palmių šakelėmis.


Verbų sekmadienį

Aktoriai E. Stancikas ir I. Paliulytė ir parapijos klebonas monsinjoras V. Grigaravičius skaitė Kristaus Kančios istoriją pagal Luką.

Homilijoje klebonas kalbėjo apie gailestingą Kristaus meilę: “Mielieji, prasideda Didžioji savaitė, tai apmąstymų savaitė. Per rekolekcijas jūs buvote kviečiami patirti Jėzaus meilę, begalinį Dievo gailestingumą. Jūs buvote kviečiami džiaugsmui vienybėje su prisikėlusiuoju Kristumi. Šios dienos Evangelijos skaitinys dar kartą priminė mums kokią auką priėmė Kristus iš meilės kiekvienam žmogui. Ne apskritai žmonijai, pasauliui, bet konkrečiai kiekvienam – ir tau, ir man, ir teisiajam, ir pasmerktajam. Esant jam ant kryžiaus, jau pasirodė Jo gailestingoji meilė nuteistajam nusikaltėliui.“


Verbų sekmadienį

Šv. Mišių metu meldėmės už šv. Tėvą Joną Paulių II-ąjį, minėdami Jo mirties metines. Daugelis mūsų prisimename šv. Tėvo vizitą Lietuvoje, Jo meilės kupiną žvilgsnį, matantį kiekvieną. Mes prisimename Jo keliones į karščiausius pasaulio taškus. Jo tikslas buvo vienas – sutaikyti žmones, liudyti Kristų, žadinti meilę kiekvienoje sugrubusioje širdyje.

Taip sutapo, kad šią dieną minėjome ir Pasaulinę jaunimo dieną. Mūsų parapijos jaunimas pasipuošęs naujais rūbais, su palmių šakelėmis dalyvavo šv. Mišiose, skaitė skaitinius, giedojo psalmę.

Po šv. Mišių konferencijų salėje vyko projekto „Dialogas – Žodis ir Spalva“ renginys. Aktoriai Inesa Paliulytė ir Egidijus Stancikas skaitė iš Senojo Testamento „Giesmių giesmę“, intarpuose saksofonu grojo Seržas. “Meilė - kantri, nepavydi, ji niekada nesibaigia. Pasilikime Didžią savaitę Didžiojoj meilėj“ - kvietė E. Stancikas.

Kitoje salėje vyko skulptoriaus Sigito Kazimiero Straigio parodos atidarymas. Tai reta paroda, nes anksčiau buvo dailininkų darbai, o ši kartą – skulptūros. Skulptorius Sigitas Kazimieras Straigis pakalbintas atsakė: “Sėdžiu dulkėse, tarp skiedrų ir nieko negaliu pasakyti, geriau Jūs pasižiūrėkite!“

Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021