Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios už adoruotojus ir Marijos legiono narių susitikimas-konferencija (2014-02-07)

Paskelbta: 2014-02-13

Vasario 7 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko parapijos Marijos legiono narių susitikimas ir Švč. Sakramento adoruotojų konferencija. Ta proga kunigas Tomas Trečiokas, asistuojant diakonams Nerijui Pipirui ir Valdui Šidlauskui, Marijos legiono dvasios vadovui, aukojo šv. Mišias už adoruotojus. Šv. Mišiose dalyvavo apie 100 adoruotojų.

Po šv. Mišių vyko konferencija-agapė. Jos metu kalbama apie Švč. Sakramento adoracijos organizavimą mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje ir apie susitikimo su Dievu tyloje reikalingumą kiekvienam tikinčiajam.

Parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus dėka ir Marijos legiono pirmininkės Kristinos Jasilionienės rūpesčiu buvo parengti ir parapijiečiams bažnyčioje dalijami lankstinukai apie Švč. sakramento adoraciją bei kvietimas pabūti valandą su Kristumi, pajusti Jo begalinę meilę ir gerumą.

„Nėra veiksmingesnio bei patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas“ (Pal. popiežius Jonas Paulius II). Visą amžinybę Jus svaigins Viešpaties meilė, nes žemėje pasirinkote vieną valandą praleisti su Juo Švč. Sakramente. Jūsų valanda, padovanota Jėzui, suteiktų Jo širdžiai didelį džiaugsmą, o mums visiems malonę nepaliaujamai garbinti Viešpatį.

Marijos legiono pirmininkė Kristina Jasilionienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021