Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje -„Kokiame esi santykyje su Dievu?" (2014-01-27)

Paskelbta: 2014-01-31

Sausio 27 d. vyko parapijos Šeimų  bendruomenės susitikimas tema „Kokiame esi santykyje su Dievu ?"

Dvasios vadovas kun. Algirdas Akelaitis pristatė iškilaus XX amžiaus religijos filosofo Martin Bubber mintis. M. Bubber tikrojo religingumo pamatą įžvelgė ne Dievo apreikštų įstatymų, draudimų ar pamokymų turinyje, bet pačiame apsireiškimo fakte - tame, kad Dievas ir žmogus tapo dialogo dalyviais, partneriais. Tai išplėtota knygoje „Aš ir Tu".

Svarstėme filosofo minčių gelmes, kaip pvz.:
• kai du žmonės yra siejami autentiško žmogiškojo ryšio, Dievas yra energija tekanti tarp jų gaivinanti šį santykį.
• tikras gyvenimas - tai susitikimas.
• pasaulis yra ne suvokiamas, bet apkabinamas, apkabinant vieną iš jo būtybių.
• vienuma yra išskaistinimo vieta.
• nusigręžti nuo pasaulio, ar į jį stebeilytis - nepadeda pasiekti Dievo. Tačiau tas, kuris mato pasaulį Jame - stovi Jo akivaizdoje.
• joks ketinimas neįsiterpia tarp AŠ ir TU. Joks godumas ar lūkestis.Net pats ilgesys yra perkeičiamas, kai svajonę pakeičia  akivaizda. Kiekviena priemonė yra kliūtis. Tik ten, kur visos priemonės subyra, - įvyksta susitikimas.

Staselė Raščiuvienė, Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021