Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Įspūdžiai iš Europos jaunimo susitikimo Strasbūre (2014-01-29)

Paskelbta: 2014-01-29

Šiemetinį Europos jaunimo susitikimą, kuris vyko nuo 2013 m. gruodžio 28 d. iki 2014 m. sausio 1 d., Taizé bendruomenė surengė Prancūzijos Elzaso regione ir Vokietijos Otrenau apskrityje.

Į susitikimą atvyko kelios dešimtys tūkstančių jaunų žmonių, tarp kurių buvome ir mes, Edita, Kamilė ir Saulė – trys Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimo atstovės. 


Kelionę autobusu organizavo Jono Pauliaus II piligrimų centras. Ją pradėjome šv. Mišiomis Kauno Jėzuitų bažnyčioje. Po jų, atsisveikinę su šeimos nariais, pajudėjome į Pasitikėjimo piligrimystės Žemėje kelionę. Iki Strasbūro važiavome dvi paras. Lenkijoje aplankėme Čenstakavą ir Čekijoje – Prahą. Į Strasbūrą atvykusius lietuvių piligrimus, kaip ir kitų Europos šalių bei žemynų jaunimą, svetingai priėmė regiono gyventojai ir bažnyčių bendruomenės.

– Mes buvome apgyvendintos viename Vokietijos miestelyje, pas to miestelio kleboną, su kuriuo bendravome angliškai. Jam daug pasakojome apie Lietuvą, nes apie ją išgirdo pirmą kartą, jam labai patiko ir žadėjo atvykti į Lietuvą. Kiekvieną dieną važinėjome į Strasbūrą, nes pamaldos, susitikimai bei visi renginiai vyko Strasbūre, – dalijosi įspūdžiais Edita.

– Kelionė į Taizé suteikė galimybę išgyventi anksčiau nepatirtus įspūdžius: praleisti savaitę įvairiatautėje bendruomenėje, susipažinti su skirtingomis kultūromis ir susirasti naujų draugų iš užsienio, naujai atrasti Bažnyčią, drauge meldžiantis, giedant ir medituojant tyloje, atrasti bendravimą su Dievu. Nors kelionė labai išvargino, bet nesigailime, nes nepaprastai daug davė mums naujų patirčių, tad labai dėkojame parapijiečiams, kurie prisidėjo prie mūsų kelionės, – sakė Kamilė.

– Į Taize važiavau jau antrą kartą, nes 2012 m buvau Romoje. Šįmet įspūdžiai iš Strasbūro, lyginant su Roma, šiek tiek nublanko. Kelionė labai patiko: per vieną išvyką pamačiau keletą skirtingų šalių bei gerai praleidau laiką. Turėjau galimybę pabendrauti su skirtingų tautų žmonėmis. Dienos programos buvo įvairios: ryte ir vakare – pamaldos, o dieną galėjome pasirinkti mums aktualią temą ir aptarti ją tam tikroje vietoje. Nuobodžiauti nebuvo kada, nes visa diena būdavo pilna veiklos. Vakare šeimose atsipūsdavome visi kartu susėdę prie stalo su karšta arbata. Kelionė buvo išties nuostabi, tiek daug gerų, laimingų, besišypsančių žmonių dar nemačiau, – įspūdžiais džiaugėsi Saulė.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijos klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui už galimybę išvykti į puikią kelionę bei pajusti tikrą Taize dvasią ir visiems parapijiečiams, prisidėjusiems auka ir malda. Ačiū rėmėjams, kurie suteikė galimybę mums dalyvauti šiame susitikime.

Jaunimo centro vadovė  ses.Donata

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021