Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2008-02-17)

Paskelbta: 2008-02-20

Tegul gerumas gieda…

Tokiais poezijos žodžiais sekmadieninę popietę pradėjo aktorius Arūnas Stanionis. Savo programą, pavadintą “Žiemos etiudai”, aktorius skyrė garbingiausiai Lietuvos šventei – Vasario 16-ajai. Justino Marcinkevičiaus, Janinos Degutytės, Maironio ir kitų rašytojų poezijos versmės, kaip visada buvo mielos ir brangios susirinkusiems klausytojams.

Taip pat buvome pakviesti į Emilijos Jezualdos Jaudegytės akvarelių parodą „Tas nuostabus Dievo dovanotas pasaulis”. Autorė yra dalyvavusi įvairiose parodose, o šioje parodoje save pristato žodžiais: „Myliu Kauną, tai – mano gimtinė, myliu Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, myliu pasaulį, kurį žinau, kurio nežinau…”.O tas dailininkės pasaulis – tai Lietuvos spalvos: „Žalias berželis”, „Karšta liepa”, „Laisvės varpo kaina”, “Palangos pajūryje” ir kitos akvarelės.

Projekto „Dialogas – žodis ir spalva” vadovas Egidijus Stancikas renginio pradžioje šilčiausiais žodžiais pasveikino susirinkusius su Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejumi, o popietės pabaigoje, kai pakvietė sugiedoti Lietuvos himną, buvo galima pajusti , kad tarsi susijungė visų širdys – ir kūrėjų, ir klausytojų. Tegul gerumas gieda visoje Lietuvoje…

                                                                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021