Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ataskaitinis susirinkimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2008-02-10)

Paskelbta: 2008-02-11

Vasario 10 d. 12 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji buvo pakviesti į konferencijų salę, kur parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pateikė metinę veiklos ataskaitą už 2007 m. Visų parapijoje veikiančių institucijų vadovai taip pat trumpai papasakojo apie nuveiktus darbus. Jų pasakojimą pagyvino multimedijos pagalba demonstruotos nuotraukos, kuriose įamžintos veiklos akimirkos.

 Parapijoje veikia šios institucijos: pastoracinė taryba (mons. Vytautas Grigaravičius), ruošimas sakramentams ir vaikų būrelis „Dievo vaikai“ (ses. Irena Romaškaitė), sumos choras (vad. Janina Liaugaudienė), jaunimo grupė „Vynmedis“( ses. Loreta Ilekytė), šv. Damijono maldos grupė (vad. Dovilė Čiškauskaitė), Žaliakalnio vaikų dienos centras (ses. Donata), metodinis tikybos mokytojų centras (vad. Elvyra Šimbaraitė), „Angelaičiai“ (vad. V. Tamošauskytė), „Ateitininkai“ (vad. Tomas Žemaitis), ministrantai – (vad. zakristijonas Imantas Mieliulis), jaunų šeimų klubas „Židinys“ (vad. Raimonda Šemeklienė), pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ (vad. Rima Lipšienė), Caritas (vad. Danutė Ševeliovienė), Gyvojo Rožinio grupė (vad. Danutė Rimienė), Marijos legionas (vad. Kristina Jesilionienė), katalikių moterų sambūris (vad. Alė Jurgaitienė).

Visi parapijoje vykstantys įvykiai atsispindi parapijos laikraštyje „Prisikėlimas“ ir interneto svetainėje -  http://www.prisikelimas.lt/
Jaunimo atstovė Karolina, Žaliakalnio vaikų dienos centro vadovė ses. Donata ir kiti dėkojo klebonui mons. V.Grigaravičiui už jo rūpestį, iniciatyvas, skatinančias veikti, tobulėti. Taip pat dėkojo tikintiesiems, kurių aukų dėka gali atnaujinti rūbus, organizuoti renginius, išvykas.

Ekonominės tarybos narė Marija Gutauskienė pateikė smulkią finansinę ataskaitą, revizinės komisijos išvadas.
Klausytojus domino vienintelis klausimas – ar savivaldybė skirs lėšų teritorijai sutvarkyti? Deja, kol kas savivaldybės valdininkai neigiamai atsakė į visus prašymus: paremti pagyvenusių žmonių sambūrį, nors dalinai finansuoti žiemos metu bažnyčios apšildymą, kad galėtų vykti koncertai ir skirti lėšų teritorijos sutvarkymui.

Baigiantis susirinkimui klebonas supažindino su  2007 m. tikinčiųjų ir patarnavimų statistika (susipažinti galite http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=62 ) Ir padėkojo visai eilei aktyviausių parapijos narių. Atminimui jiems buvo įteikti padėkos raštai ir filmas apie Tautos šventovę.
                                                                Birutė  VasylienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021