Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Vilties angelai... (2013-10-23)

Paskelbta: 2013-10-30

 

Spalio 2-ąją bažnyčia švenčia Angelų Sargų dieną ir primena apie Dievo mums skirtus angelus. Senjorai tarsi pratęsė šią šventę spalio 23-osios popietėje. Įvyko Aldonos Mankutės-Kursevičienės knygos „Vilties angelai “ pristatymas. Popietėje dalyvavo ne tik autorė, bet ir šios knygos dailininkė Gražina Cecilija Milukaitė-Žemaitienė su savo angelų paroda, taip pat dainininkai ir muzikantai –Teresėlė Varnagirienė, Kazimieras Černiauskas, Nijolė Kanienė, Rimantas Petrušonis ir Regimantas Ramanauskas.

Literatūrologas Rimantas Klibavičius rašo „Aldonos Mankutės-Kursevičienės eilėraščių rinkinyje „Vilties angelai“ bandoma permąstyti savąjį dvasinį gyvenimą, suvokti žmogaus ir Dievo santykį per angelo įvaizdį. Poetės fantazija, sutelkta angelo personifikacijoje, yra ne paprastas jos išmonės žaismas, o savęs pažinimo ir Dievo meilės išraiška, leidžianti giliau atskleisti pasaulio suvokimą.“

Dėkoju, baltas angele šviesos, / Kad spindulį siuntei akių šviesumui, / Regiu spalvas visatos nuostabios, / Rašau eiles į metraščio albumą, / Kaip gera būti tavo artumoj...“ Šiuos ir kitos eilės iš knygos „Vilties angelai“ skambėjo popietėje. Mintimis apie šią knygą pasidalino poetė Teresėlė Varnagirienė , autorė Aldona Mankutė - Kursevičienė pasakojo apie savo kūrybą, juk tai 14-oji jos knyga. Poetė yra pelniusi ne vieną apdovanojimą, kiekvienas jų svarbus, o ypač prieš pora metų pelnytas diplomas ir premija respublikiniame konkurse, skirtame Dievo gailestingumo metams už sakralinę kūrybą.

Dailininkė Gražina Cecilija Milukaitė - Žemaitienė papasakojo kaip jai sekėsi kurti angelus šios knygos iliustracijai ir kaip sėkmingai jie keliauja per parodas. Apsilankę svečiai ne tik skaitė, bet ir išdainavo poetės Aldonos posmus, pritariant akordeonui, gitarai, kanklėms.

Šioje popietėje tarsi angelai nusileido... Daug šviesos ir gerumo, vilties ir meilės pasklido ... Kaip rašo poetė Aldona: “ Prie laimės, Dieve, / Paskirtosios / Stiprybės ir vilties pridėk / Daugiau jau nieko neprašysiu -/ Tik angelo šalia budėt...“

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021