Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Žaliakalnyje pasitinkamas K. Binkio jubiliejus. Laimonio Inio knygos „Kiekvienoje kišenėje pavasarių šimtas“ pristatymas (2013-10-27)

Paskelbta: 2013-10-29

 

Spalio 27 d., sekmadienį,  Žaliakalnio bendruomenės valanda „Tu ant Žalio kalno gyveni“ Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje – kaip niekada iškili. Monsinjoras Vytautas Grigaravičius po šv. Mišių sakraliu žodžiu pasveikino pilnutėlę salę parapijiečių, žaliakalniečių ir ne tik...

Saulėtą rudenio sekmadienį švytėjo ir renginio organizatoriai. Ir būta dėl ko – atverčiama naujausia rašytojo, žurnalisto Laimono Inio knyga „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas: Jaunasis Kazys Binkis“. Jos išleidimu rūpinosi bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ vadovė Regina Margevičienė, Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas, Lietuvos žurnalistų sąjunga, XXVII knygos mėgėjų draugija.

Apysaka papie Kazio Binkio vaikystę ir jaunystę, apie nenuoramą vėjavaikį, poezijos reformatorių, įvairių sumanymų kupiną žmogų, sudrebinusį sustingusį praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio lietuvių poezijos gyvenimą, rašytojo draugystę su to meto žymiais kultūros ir meno veikėjais, kultūrininkais. Knygoje pateikiami kai kurie anksčiau nepublikuoti eilėraščiai, dokumentai, laiškai.

Pristatydamas knygą, autorius plačiai apžvelgė kūrybos procesą, pasakojo apie K.Binkio mokslo metus, visuomeninę veiklą, aktyvų dalyvavimą Papilio, Biržų, Vilniaus, Kauno istoriniuose ir kultūros įvykiuose. Nuo pirmų gamtos tematika sukurtų eilėraščių ir meilės lyrikos – iki „Keturių vėjų“ žurnalo įkūrimo ir naujo poetinio sąjūdžio gimimo. Knyga svarbi Kaunui, literatūrinei visuomenei, žaliakalniečiams, nes poetas gyveno net keliose Žaliakalnio gatvėse, o Vydūno gatvėje namą ženklina atminimo lenta. Mieste Kazio Binkio vardu pavadinta gatvė yra Aleksote.

Knygos sutiktuvėse eilėraščius iš poezijos rinkinio „100 pavasarių“ skaitė Vilma Urniežiūtė, laiškus K. Binkio žmonai Pranei Adamonytei – Regina Markevičienė.

Artėja poeto 120-osios gimimo metinės. Ši knyga – dovana miestui, literatūros visuomenei, Biržų kraštui, knyga vertinga rašytojo minėjimų rengėjams, mokytojams, bibliotekininkams ir visiems literatūros gerbėjams. Tai minėjo Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Vidmantas Kiaušas, Kauno savivaldybės vicemeras Vytautas Vasilenko, poetas, Vaižganto muziejaus vadovas Alfas Pakėnas. Knygos dailininkas Vladimiras Beresniovas sukūręs įdomų, labai simbolišką viršelį, t.p. pasidalijo mintimis apie kūrybinį bendradarbiavimą su produktyviu, nepailstančiu „Kauno metraštininku“ Laimonu Iniu.

Sutikta knyga palydėta skaitytojams ne tik žodžiu, bet ir K.Binkio kūryba. Trumpą ištrauką iš spektaklio „Atžalynas“ parodė Kauno Kazio Binkio teatro jaunieji aktoriai: Aistė Alksnytė, Lukas Gedvila, Laurynas Didvalis, Edvinas Vilimas(režisierė Nida Žilinskienė), o muzikinę programą dovanojo A.Kačanausko muzikos mokyklos moksleivis Augustinas Karpavičius, koncertmeisterė Diana Rudokienė ir mokytojas Narutis Baginskas.

Džiugu, kad artėjantį jubiliejų turime kaip pasitikti. Palinkėkime gražių susitikimų ir daug skaitytojų šiai knygai... 
 

 

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė 


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021