Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2013-10-20)

Paskelbta: 2013-10-23

 

Spalio 20-ąją - Misijų sekmadienis. Po šv. Mišių susirinkusiems konferencijų salėje prieš renginį „Dialogas – Žodis ir Spalva“ klebonas mons. Vytautas Grigaravičius  kalbėjo apie misijas ir misionierius.

Kas yra misionierius, kaip juo galima tapti? Tai visai nesunku, kaip pabrėžė klebonas, misionieriumi galima būti ir šeimoje, ir bendruomenėje, pastebėti kuo ir kaip galime padėti, dalintis ne tik materialiai, bet ir dvasiškai, svarbiausia – liudyti Viešpatį. Klebonas kalbėjo apie misonierius, kurie dirba kituose kraštuose, kuriems labai reikalinga jau ir mūsų pagalba, nes sovietiniais metais mums ateidavo pagalba ir parama iš kitų šalių.

Renginyje dalyvavo aktorius Petras Venslovas, labai gerai pažįstamas ne tik kauniečiams, bet ir Lietuvos miestų bei miestelių žiūrovams, kuriuose jis lankėsi su savo programomis, nešdamas lietuvišką žodį, atverdamas širdis į daugelio mūsų poetų kūrybą. Beje, ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje, Kanadoje, Prancūzijoje.

Aktoriaus mono spektaklis kaip visada ir šį kartą giliai sujaudino žiūrovus. Petras Venslovas pasidalino prisiminimais apie mūsų poetus su kuriais jam teko bendrauti, pažinti, bet jie iškeliavę Anapilin. Šioje valandoje aktorius prakalbino Andrių Vištelį-Višteliauską, žemietį Julių Anusavičių, Vaclovą Šiugždinį, Vytautą Mačernį, Justiną Marcinkevičių.

Susirinkusieji taip pat aplankė parodų salėje Edmundo Saladžiaus tapybos darbų parodą.

 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021