Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pradedame švęsti Jubiliejinius metus (2008- 02-03)

Paskelbta: 2008-02-04

 

Vasario 3-ąją Kauno arkivyskupijoje pradėti švęsti Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejiniai metai, kurie buvo paskelbti sausio 6 d. pasirašytu arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ dekretu.

Šia proga Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Sumos šv. Mišios.

Parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius perskaitė arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ ganytojiškąjį laišką skelbiantį Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejinius metus „Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus“ (išsamų laišką skaityti http://kaunas.lcn.lt/08/arkivtekstai/html/2008_gan_siluvos-jub-metai.html).
Pradedant Jubiliejinius metus ir prašant Švč. M. Marijos globos šv. Mišios buvo aukojamos visose arkivyskupijos parapijose.

                                             Parapijos referentė   Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021