Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2013-09-15)

Paskelbta: 2013-09-16

 

Rugsėjo 15 d. parapijoje buvo švenčiami Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. 11 val. Eucharistijos šventimui vadovavo Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas kun. Vytautas Gedvainis, koncelebravo parapijos alt. kun. Vaclovas Aleksandravičius.

Paskelbęs intencijas kun. V. Gedvainis pakvietė melstis prašant sopulingosios Marijos, pervertos septynių kalavijų skausmų, užtarimo.

Homilijoje kun. Vytautas kalbėjo apie būtinybę skaityti Šv. Raštą. Jei žmogus nustos valgyti, jis mirs, taip ir tikintysis, jei neskaitys Šv. Rašto, gali prarasti tikėjimą.

Šią savaitę visa Lietuva suklupusi Šiluvoje prie Švč. M. Marijos, kuri kviečia: „Garbinkite Dievą!“ Norint išpildyti šį jos prašymą, reikia gražiai atlikti gyvenimo pareigas, sąžiningai dirbti, vykdyti Dievo valią.

Komentuodamas Evangeliją pagal Luką (Lk 15,1-32) kunigas kalbėjo: „Ką daro fariziejai ir Šv. Rašto aiškintojai? Nors jie išmano Dievo žodį, tačiau piktinasi tuo, kaip elgiasi Jėzus, kuris ne tik bendrauja su nusidėjėliais, bet kartu su jais vaišinasi. Jie nelaimingi, nes viską mato tarsi per juodus akinius, jie negirdi ir nenori girdėti apie Dievo gailestingumą bei meilę, apie kurią kalba Jėzus. Dievo žodis yra mūsų kasdienis džiaugsmas, jėga, maistas, jis priverčia žmogų stebėtis Dievo išmintimi.”

Kun. V. Gedvainis homilijoje atkreipė dėmesį, kad Evangelijoje Kristus pateikė tris nuostabą keliančius palyginimus. Mūsų žmogiškajam mąstymui tiesiog nesuprantamas dalykas – palikti 99 avis ir eiti ieškoti vienos pražuvusios! Šis palyginimas moko mus pasitikėjimo Dievu: „Eik, ieškok!” Jėzus kviečia vykdyti Dievo valią, o kitkuo Jis pats pasirūpins. Tai įsidėmėtina jaunoms šeimoms, kurios nenori turėti vaikų, anot jų, ir taip pakanka rūpesčių, tačiau nėra vaikų – nebelieka džiaugsmo, į kurį kviečia Kristus.

Dar labiau stebina palyginimas apie sūnų palaidūną. Visiškai žlugęs, viską iššvaistęs sūnus apsisprendžia: „Kelsiuos ir eisiu pas tėvą“. Kas paskatino jį šiam žingsniui? Aišku, tėvų maldos, kuriose jie maldavo, prašė, kad sugrįžtų sūnus. Mes esame Dievo gailestingumo priežastis. Mūsų maldos gali išgelbėti pasaulį.

Baigdamas kun. V. Gedvainis kvietė: „Melskitės, melskitės už nusidėjėlius, už praradusius šventumą, už nesantuokoje gyvenančius, už išsiskyrusius, už visus. Melskitės, melskitės, ir Dievas padarys tai, kas jus nustebins. Džiūgauk, kad esi tarp 99, kurie meldžiasi, pasitiki Dievo gailestingumu ir garbina Mariją.

Šv. Mišios baigėsi Švč. Sakramento garbinimo procesija. Taip Švč. M. Marijos Vardo iškilmingas pagerbimas parapijoje įsiliejo į Šiluvoje besibaigiantį M. Marijos gimimo pagerbimo aštuondienį.

 

                                           Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021