Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mokslo ir žinių diena parapijoje (2013-09-02)

Paskelbta: 2013-09-03

 

Rugsėjo 2 d. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios skirtos naujų mokslo metų šventei paminėti. Šventovėje susirinko Prisikėlimo parapijos gimnazijų bei mokyklų mokiniai, mokytojai, mokyklų vadovai, tėveliai, svečiai. Kartu su mokiniais meldėsi ir LR Seimo  narė Rasa Juknevičienė.

 Šv. Mišias aukojo Kauno I dekanato dekanas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Sveikindamas susirinkusius mokinius, savo homilijoje monsinjoras pabrėžė: „Mieli mokytojai, moksleiviai ir visi čia susirinkusieji, laiko karuselė labai greitai apsisuko ir mes vėl, vos atsisveikinę pavasarį, stovime prie naujų mokslo metų slenksčio. Atrodytų metų laikai sukdamiesi ratu vis sugražina žmogų į tą patį išeities tašką. Deja, kaip neįmanoma į tą pačią upę įbristi du kartus, taip neįmanoma sugrįžti atgal į tą pačią gyvenimo akimirką. Mes tikime tuo, kad esame Dievo sukurti ir, kad tik Jis vienas gali duoti teisingus atsakymus, duoti gerus patarimus į visas iškilusias problemas gyvenime. Paklausite, kaip išgirsti Jo atsakymus? Dievas visada kalba per žmogaus širdį, tik reikia drąsos paklusti Jo balsui, reikia išmokti klausytis. Kuo daugiau klausome ir sužinome, tuo daugiau turime galimybių realizuoti Dievo duotus talentus, kuriais kiekvienas esame apdovanotas.

Mielieji, nuo ryt dienos jūs sugrįšite prie įprastų mokyklinių darbų, toliau krausite kasdienos gautų mokslo ir žinių aruodą. Koks jis bus, kaip jį sukrausite - viskas priklausys nuo jūsų sugebėjimo klausytis, nuo jūsų pasiryžimų, kantrybės ir ištvermės. Kai Viešpats Dievas karaliaus Saliamono paklausė: „Ko norėtum?“ – šis atsakė: „Išminties“. Iš tiesų, galima prikimšti į galvą visą krūvą formulių, taisyklių, išmokti ir pakartoti mokytojų žodžius, įsiminti visus duomenis ir datas, tačiau nesugebėti jų pritaikyti gyvenime. Vien gausa žinių neužtikrina išminties, jei gauto išsilavinimo nesugebėsime panaudoti žmonių labui, visuotinio gėrio kūrimui“, - kalbėjo klebonas. 

Švęsdami šv. Mišias mokiniai dalyvavo liturgijoje – skaitė skaitinius, o savo prašymus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.

Kreipdamasis į mokytojus parapijos klebonas kalbėjo: „Jums, mieli mokytojai, pedagoginės patirties ir išminties linkiu semtis iš mūsų gyvenimo Mokytojo Jėzaus Kristaus Evangelijos. Jėzaus žodžiai veikė kiekvieną, keitė širdis, buvo nukreipti į pačią žmogiškosios būties esmę. Jėzus niekada nemokė to, kuo pats negyveno. Visi Jo žodžiai buvo patvirtinti veiksmais. Tik dirbant, kaip mokė Kristus, galima tikėtis, kad jūsų ugdytiniai sieks kilnesnių gražesnių tikslų.

Nuoširdžia malda prašykime: „Viešpatie, išmokyk mane klausytis ir girdėti, kad galėčiau vaikščioti Tavo išminties takais. Siųsk Šventąją Dvasią, kad ji atvertų mano akis, širdį bei protą, kad galėčiau pažinti Tavo valią ir eiti tavo nurodytu keliu.“

Po šv. Mišių klebonas pasveikino visus su naujais mokslo metais, palinkėjo gražių pasiekimų siekiant mokslo žinių ir pakvietė gausiai dalyvauti Švč. M. Marijos šventėse ir renginiuose, kurie skirti Jono Pauliaus II lankymosi Lietuvoje 20 - mečio paminėjimui Šiluvoje.

„Saulės“ gimnazijos direktorė Aldona Sellienė, bendruomenės vardu, padėkojo Kristaus  Prisikėlimo parapijos klebonui už šv. Mišių auką, palaikomą nuolatinę bendrystę tarp parapijos ir gimnazijos mokinių, tėvų. Gimnazijos mokiniai atsidėkodami bažnyčiai aukojo gėles bažnyčios papuošimui.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021