Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – svečiai iš Kauno kartų namų (2008-01-30)

Paskelbta: 2008-02-04

 

Paskutinįjį sausio trečiadienį pagyvenusių žmonių sambūris sulaukė didelio būrio svečių. Tai beveik dvi dešimtys pagyvenusių žmonių iš Kauno kartų namų su socialinėmis darbuotojomis Liuda Stapulioniene ir Donata Babickiene.
Liuda Stapulionienė papasakojo apie gyvenimą Kauno kartų namuose, mes pasidalinome mintimis apie sambūrio veiklą.

O Kauno kartų namų dainos klubas “Šarma” padovanojo daug skambių dainų, poezijos posmų. Akordeonu pritarė Romualdas Drazdauskas, savo kūrybos eiles skaitė Kartų namų tarybos seniūnė Aldona Liodienė. Visus – ir svečius, ir šeimininkus sujungė bendras prasmingas noras: pabūti kartu, pabendrauti, pasisemti nuoširdumo, geros nuotaikos. Nors daugelio pečius slegia garbus metų skaičius, bet popietėje visi tarsi atjaunėjo, prisiminę skambias lietuviškas dainas. Ir kartu buvo sudainuota ne viena daina. Beje, kartu su svečiais iš Kauno kartų namų atvyko ir dvi jaunos socialinės darbuotojos – Karin Nobel iš Olandijos ir Sigrid Recker iš Belgijos. Merginoms labai patiko šis susitikimas ir, kaip jos sakė, nebuvo kada nuobodžiauti.

Pakiliai nusiteikę atsisveikinome su svečiais, kurie kvietė ir sambūrio dalyvius atvykti svečiuosna į Kauno kartų namus. Tikime, kad jau pirmajame susitikime užsimezgęs šiltas bendravimas nusities gija į būsimus susitikimus.

                                                                                       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021