Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Saulės“ gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventė Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2013-07-12)

Paskelbta: 2013-07-29

 

2013 m. liepos 12 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko Kauno „Saulės“ gimnazijos 85-osios abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė, kuri prasidėjo iškilminga eisena nuo gimnazijos į paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Eisenos priekyje prie bažnyčios altoriaus buvo atneštos Lietuvos respublikos ir Kauno „Saulės“gimnazijos vėliavos bei tradicinis rugių pėdas, kaip abiturientų mokslo brandos simbolis.

Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino susirinkusius abiturientus, mokyklos vadovybę, abiturientų tėvelius. Klebonas kalbėjo: „ Susirinkote šiuose Dievo namuose, kad galėtumėte padėkoti Dievui už pasiektus rezultatus ir kad Dievas laimintų jūsų tolimesnį gyvenimo kelią. Dabartinis jūsų rūpestis – kur stosite, ko toliau sieksite. Laikas bėga labai greitai. Pradėdami naują savo gyvenimo etapą, nepamirškite ką davė ši gimnazija. Kada pasikalbi su mokyklos vadovybe, mokytojais, kaip jie jaučiasi, kuomet rugsėjo 1- ąją ateina pasveikinti buvę mokiniai, tai matai, koks gražus meilės ryšys, parodytas, jau po atestato įteikimo, išlieka mokinių širdyse. Aš iš visos širdies linkiu, kad išsaugotumėte Dievo Meilės įstatymą, kuris parodo, kad gyvendami meilėje mes atrandame tikrąsias gyvenimo vertybes ir kartu galime kalnus nuversti. Linkiu, kad jūsų troškimai, kuriuos jūs turite savo širdyse išsipildytų. Būkite pasiruošę sutikti gyvenimo iššūkius, nes nebus tiktai pačios gražiausios ir vertingiausios akimirkos. Gyvenime reikės pakovoti. Dieve, padėk šiems jaunuoliams pasiekti gražią ateitį, išsaugoti šiltus prisiminimus, išlaikyti tvirtą tikėjimą, kuriuo būtų paremtas tolimesnis jų gyvenimo kelias.“ – linkėjo klebonas.

Gimnazijos abiturientams, atestatų įteikimo proga, buvo perskaitytas Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko sveikinimas. Vėliau, abiturientus sveikino klasių auklėtojai, tėvų komiteto nariai.

Gimnazijos direktorė Aldona Sellienė linkėjo nepamiršti gražiausių gyvenimo akimirkų praleistų gimnazijos rūmuose, branginti savo tėvus, jų namus, kurie yra kaip žydintys sodai, dėkojo už jubiliejiniams gimnazijos metams pastatytą koplytstulpį, kuris papuošė ne tik gimnazijos, bet ir Kauno miesto veidą: „Mieli abiturientai, jūs išnešėte tradicinę mūsų gimnazijos saulę, kurią kiekvienais metais abiturientai dovanoja gimnazijai, pakabinant ją tradiciniame mūsų „gimnazijos Saulių kalnelyje“ į miesto erdves, į visuomenę, kad laikantis gimnazijos šūkio „Sol lucet omnibus“ (lot. Saulė šviečia visiems), parodytų visiems, kad mūsų gimnazija yra mokymo (si) ir kultūros centras, kuriame vyrauja įsitikinimas: gabumai yra ugdytinos dovanos, pasiekimai – tolimesnių tikslų siekis – ne savo asmeninei naudai, bet gimnazijos, miesto, šalies labui ‘ – kalbėjo direktorė.

Po gražių ir nuoširdžių sveikinimų, abiturientams buvo įteikti brandos atestatai, kurie atvers jaunuoliams vartus į tolimesnį jų gyvenimo kelią.

Nijolė Kulėšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021