Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Iki pasimatymo rudenį (2013-06-19)

Paskelbta: 2013-06-28

 

Diena veja dieną, savaitė savaitę, baigiasi ir birželis. Daug kas išskuba į sodus, sodybas ar prie jūros, ar pas vaikus , vaikaičius pasisvečiuoti – juk vasara. Tačiau ir į paskutinijį ssusitikimą, prieš išsiskiriant iki rugsėjo, susirinko gausus būrys senjorų. „Ką gi, juk bendraujame nebe pirmus metus, pažinome per tą laiką vienas kitą, tapome artimesni, laukiame susitikimų, “ – sako senjorai.

Šioje popietėje aptarėme, ką nuveikėme nuo prabėgusio rudens, kokias paskaitas išklausėme, ką įdomaus sužinojome, kokiose ekskursijose pabuvojome. Senjorai labai dėkingi klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui, kuris atrasdavo laiko ateiti į mūsų popietes, pasidalinti mintimis, išklausyti. Taip pat dėkojame vikarui kun. Tomui Trečiokui, nes kiekviename susitikime jis suteikė senjorams daug žinių , visuomet nuoširdžiai bendravo ir žavėjo senjorus savo išmintimi. Klebonas ir vikaras labai praturtinio kiekvieno mūsų krikščioniškąjį pasaulį.

Antroje popietės dalyje pasveikinome birželio mėnesį gimusias. Gėlių žiedai, „Ilgiausių metų“, daug širdingų palinkėjimų , dainų. Tik šiemet senjorų popietėse pradėjusi lankytis Nijolė Gervienė sakė: “ Labai džiaugiuosi esanti Jūsų būryje, dar niekada man negiedojo „Ilgiausių metų“ toks didelis būrys“.

Savo įspūdžiais apie senjorų popietes pasidalino mintimis Irena Tomkevičienė, Ada Maknavičienė, Ina Purienė , Ona Jokienė, Povilas Byla ir kiti. Išsiskirstėme širdingai linkėdami vienas kitam patirti gerų įspūdžių, pasisemti iš vasaros stiprybės ir susitikti pirmąjį rugsėjo trečiadienį.

                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021