Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos globėjo, Šv. Jono Krikštytojo, proga - apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2013-06-24)

Paskelbta: 2013-06-25

Kaip ir kasmet, švęsdami Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, birželio 24-ąją švenčiame ir Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo dieną.

Iškilmė prasidėjo arkikatedroje bazilikoje 11.00 val. iškilminga Eucharistija už Kauno miestą, besirengiantį priimti 2013 Lietuvos Jaunimo dienų dalyvius, arkivyskupijos bendruomenę.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Artūras Jagelavičius, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir Kauno arkivyskupijos kunigai. (išsamiau žr. >)

Po šv. Mišių arkivyskupijos dienos paminėjimas vyko arkivyskupijos konferencijų salėje. Arkivyskupas S. Tamkevičius, pasveikinęs susirinkusius, apžvelgęs svarbiausius įvykius Kauno arkivyskupijoje nuo 2012 metų birželio mėn., įteikė aktyviausiems, labiausiai pasižymėjusiems Kauno arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos Dievo Motinos  medalius.

Džiaugiamės, kad Šiluvos Dievo Motinos medaliai šiais metais įteikti mūsų, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios, zakristijonui Imantui Mieliuliui už ištikimai einamas  Kristaus Prisikėlimo bažnyčios zakristijono pareigas, rūpestingai vykdomą katecheto tarnystę, pagalbą parapijos sielovadoje ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą bei Rimutei Lipšienei Pastoracinės tarybos narei, pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ vadovei už aktyvų įsitraukimą į Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklą, nuoširdų parapijos atstovės spaudai pareigų vykdymą, rūpinimąsi parapijos bendruomenės dvasiniu tobulėjimu ir ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime gausios Viešpaties globos Jūsų gyvenimo darbams.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021