Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Projekto „Dialogas - Žodis ir Spalva“ uždarymas (2013-06-09)

Paskelbta: 2013-06-12

Mūsų dvasinis gyvenimas neatostogauja...

Birželio 9-ąją Šventovės konferencijų salėje vyko Projekto „Dialogas - Žodis ir Spalva“  uždarymas. Nuo rugsėjo mėnesio beveik dvi dešimtis kartų buvo kviečiami meno mylėtojai į konferencijų salę, kad galėtų išgirsti aktorių žodį, kad galėtų pamatyti dailininkų drobes, kad po šv. Mišių dar labiau praturtintų savo dvasinį pasaulį.

Prieš šį renginį klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, linkėdamas gražios vasaros ir sveikatos atgaivos, prašė nepamiršti, kad mūsų dvasinis gyvenimas neturi atostogų. Tad kvietė nepaskęsti tik sodo darbuose ar kituose rūpesčiuose, bet švęsti sekmadienius ir atsigauti dvasioje.

Klebonas padėkojo šio projekto rėmėjai Seimo narei Rasai Juknevičienei, organizatoriams ir įkvėpėjams Egidijui Stancikui ir Vytautui Lagunavičiui, dalyvavusiems menininkams o taip pat visiems, kurie neskuba po šv. Mišių namo, o susirenka konferencijų salėje, kad dar labiau praturtėtų, kad kiekvieno dvasia sustiprėtų.

Seimo narė Rasa Juknevičienė, sveikindama susirinkusius ir linkėdama gražaus pasibuvimo, sakė, kad ji labai džiaugiasi, jog čia susirenka daug žmonių, o menas padeda įgyti optimizmo, šviesos, gerumo ir tikėjimo.

Parodų salėje tebevyko meninkės Jūratės Pečelingytės darbų paroda, o Žodžio valandoje dalyvavo jauni Kauno nacionalinio dramos teatro aktoriai: Inga Mikutavičiūtė, Saulius Čiučelis ir Gabrielė Aničaitė. Jie sujaudino klausytojus savo atvirumu, trapumu, jaunystės žavesiu, skaitydami Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Vytauto Mačernio ir Marcelijaus Martinaičio kūrybą.

Projekto vadovas Egidijus Stancikas visiems - ir menininkams, ir klausytojams palinkėjo gražios vasaros ir įspūdžių, pažadėdamas, kad rudenį vėl susitiksime.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021