Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„ Dialogas – žodis ir spalva“ (2008-01-20)

Paskelbta: 2008-01-22

„Niekada nesakyk „Niekada“

Aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė taip pavadino susitikimą su jos talento gerbėjais Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje.

Apie tai, kodėl taip pavadino, aktorė iš širdies pasakojo susirinkusiems. Parašiusi pirmąją knygą, ji prisiekė, kad daugiau neberašys. Tačiau gyvenime taip susiklostė, kad Doloresa Kazragytė išleido penkias knygas. Kokie buvo tų knygų keliai, mes ir išgirdome iš autorės lūpų. Taigi įsimintinas jos patarimas, kad niekada nereikia duoti priesaikos, kad niekada neatleisiu, nerašysiu, nedarysiu, su kažkuo nekalbėsiu...Anot Doloresos Kazragytės, neribotas Viešpaties pasaulis, nes niekada nežinai, ką tau padovanos...

Kaip niekada gausiai susirinkusiems jos talento gerbėjams, aktorė skaitė ne tik ištraukas iš savo knygų, taip pat liejosi jos sielai artimų poetų eilės. Ji su džiaugsmu pasakojo apie paskutinįjį savo vaidmenį spektaklyje „Haroldas ir Modė“. Šį spektaklį sausio 29 dieną galėsime pamatyti Kauno akademinio dramos teatro scenoje. O susitikimą aktorė Doloresa Kazragytė baigė nuotaikinga Modės daina iš minėto spektaklio.

Labai gaila, kad į susitikimą su Doloresa Kazragyte nepateko visi norintys, nes salė buvo pilnutėlė. Susitikimas, su didžiuliu talentu apdovanota aktore, suteikė jos gerbėjų sieloms pilnatvės. Aktorei gėlės, gėlės, aplodismentai.

Prasmingu popietės tęsiniu tapo Vytauto Stasio Lagunavičiaus tapybos darbų parodos atidarymas. Šio dailininko darbuose tiek daug šviesos, šiltų spalvų, vilties, kad nejučiomis sugretini šios du menininkus: aktorę Doloresą Kazragytę ir dailininką Vytautą Stasį Lagunavičių. Ir atrodo, kad juos vienija gyvenimo džiaugsmas, tikėjimas ir meilė.

 Dailininkas kuria tekstilės ir tapybos srityse, parodose dalyvauja nuo 1969 metų. Šioje parodoje jis eksponuoja tapybos darbus.
                                              

                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021