Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paramos koncertas „Tai darykite mano atminimui“ (1Kor 11,24) (2013-04-01)

Paskelbta: 2013-04-02

Balandžio 1 d., antrąją šv. Velykų  dieną, Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko paramos koncertas „Tai darykite mno atminimui“ (1 Kor 11,24). Šio koncerto tikslas buvo surinkti lėšų šios Tautos šventovės aplinkai sutvarkyti.

Prieš koncertą Kauno augziliaras vyskupas K. Kėvalas pasveikino visus susirinkusius su Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente, nuostabia švente, kuri netelpa į vieną dieną ir tęsiasi visą oktavą. „Šiandien susirinkome į šį nepaparastai gražų koncertą, skirtą labai didingam tikslui – atbaigti šios šventovės statybą, atbaigti tą svajonę, kurią turėjo mūsų broliai ir seserys. Sienos jau pastatytos, belieka sutvarkyti aplinką.“, - kalbėjo vyskupas. Jis padėkojo visiems, kurie prisidėjo auka  prie šios bažnyčios aplinkos sutvarkymo  padėkojo dalyviams, organizatoriams, kurie surengė šį paramos  koncertą.

Koncerto metu Vilniaus šv. Kryžiaus bažnyčios  rektorius  teol. lic. Ričardas  Doveika mąstymuose kalbėjo, jog šį vakarą esame pakviesti išgyventi Jėzaus prisikėlimą, kuriuo alsuoja visa mūsų tauta. Kas gali geriau suvienyti žmones, nei šiltas prasmingas renginys. Prisikėlimas – tai įsikūnijimo viršūnė, tai patvirtinimas Jėzaus dievystės ir viso to, ką Jis darė, tai mūsų  nuteisinimo ir prisikėlimo iš nuodėmių pagrindas. Kunigas kalbėjo, kad išpildyta viltis pažadina dar didesnę viltį. Prisikėlimas tik pradžia. Mirties sienoje pradaužta anga, pro kurią atsiveria kelias į laisvę. Dievas visada su mumis. Jis pats yra Taika, Ramybė ir Šviesa. Todėl mes visi, kaip viena tauta, šlovinkime Viešpatį: „Šloviname Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie!“. Būkime įsišakniję ir tesuteikia Jis mums ištvermės bei palaimos bendrystės kelionėje.

Pirmą kartą po šios bažnyčios skliautais pasirodė tiek daug atlikėjų: dainininkai Vaida Genytė, Vaidas Vyšniauskas, Rosita Čivilytė, Simona Radišauskaitė, Ramūnas Difartas, Aušra Sutkauskaitė , Laurynas  Aukštuolis. 

Nuostabias akimirkas dovanojo  smuiko virtuozas,  Tarptautinių konkursų laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos docentas Vilhelmas Čepinskis, Kauno styginis kvartetas: Karolina Beinarytė (1 smuikas), Dalia Terminaitė (2 smuikas),  Eglė Lapinskė (altas),  Saulius Bartulis (violončelė), (meno vadovė ir dirigentė Danguolei Beinarytė) ir Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ instrumentinė grupė.

Koncerte dalyvavo   Kauno „Burgundiškas“ choras, Kauno technologijos universiteto  akademinis  choras "Jaunystė" (vadovė Danguolė Beinarytė), Kauno J. Gruodžio konservatorijos 11 - 12 klasių, klasikinio vokalo specialybės mokinių ansamblis (vadovė Giedrei Špečkauskaitė, Zita Kazlauskienė), Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų merginų choras „Lyra“ (vadovė Asta Miknienė), Kauno Antano Smetonos gimnazijos merginų choras (vadovė Asta Miknienė), Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų vaikinų dainavimo studija (vadovas Raimundas Martinkėnas), Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos grupė "Dangiukai" (vadovė Danguolė Beinarytė).

Dainininkams talkino Pauliaus Zdanavičiaus instrumentinė grupė.

Renginį paįvairino Nerijaus Juškos baleto mokyklos mažosios šokėjos.

Dviejų valandų koncertą bažnyčioje  stebėjo  apie 500 žmonių,  taip pat  koncertas buvo tiesiogiai transliuojamas per Lietuvos televiziją.

Paramos  koncerto  "Tai darykite mano atminimui" metu surinktos lėšos bus skirtos Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymui.  Koncerto metu siunčiant žinutes ir skambinant buvo suaukota daugiau nei  140 tūkst. litų, o bažnyčioje įsigijusieji   kvietimus ir stebėjusieji koncertą  suaukojo 8390 litų.

Koncertą inicijavo  Kauno m. savivaldybė ir Kauno arkivyskupijos kurija. Renginį organizavo VŠĮ „Renginių kodas“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems, dalyviams, organizatoriams, rėmėjams ir  geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie šio projekto.  Didelis ačiū fotografui M. Anusauskui už nuotraukas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021