Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vaidinimas skirtas Trijų Karalių šventei „Kelionė pas Jėzų į Betliejų" (2013-01-06)

Paskelbta: 2013-03-12

 

Advento pradžioje parapijos Jaunų šeimų ratelio nariai  pradėjome laukti Šv. Kalėdų ir ruoštis šeimų šventei, kuri vyko 2013 m. sausio 6 d., Trijų Karalių iškilmėje.

Šeimų susitikimuose advento metu tėveliai gilinosi į Šv. Šeimos gyvenimą ir aptarė joje iškilusį konfliktą, kai Juozapas pastebėjo jog jo sužadėtinė Marija laukiasi kūdikio. Svarstėme, kokią įtaką Dievas turėjo jų tarpusavio santykiams ir kaip Dievas veikė Marijos ir Juozapo susikalbėjimą. O tėvelių susitikimų metu jų vaikučiai su mokytoja Jurga Paulauskiene mokėsi kalėdinių giesmelių, o vėliau vaikų choro vadovas Ramūnas Baranauskas mielai talkino išmokydamas mus dar keletą giesmelių.

Belaukiant šv. Kalėdų šventės, mamytės panoro pagaminti ypatingą dovanėlę savo šeimai ir gruodžio 12 d. vakarą susirinko į angeliukų iš vilnos vėlimo mokymą, kurį pravedė viena iš šeimų ratelio mamyčių dailininkė Indrė. Kelias valandas mamos kruopščiai darbavosi kurdamos savo „Šeimos angelą“, kuriais galėjome pasigrožėti Trijų Karalių šventės parodėlėje.

Nutarėme  šeimų šventei paruošti kalėdinį vaidinimą, kuriame tėveliai mielai sutiko vaidinti kartu su savo mažaisiais. Vaidinimą pavadinome „Kelionė pas Jėzų į Betliejų“.  Nors dažnos mažylių ligos trukdė visiems kartu susirinkti, bet vaikučiai ir tėveliai noriai rinkosi į repeticijas. Repetavome kartu su vaikais ir atskirai su tėveliais, o namuose tėveliai repetavo su savo vaikučiais.

Besiruošiant vaidinimui, pasimatė mamyčių geranoriškumas ir jų kūrybingumas, kai jos pačios kūrė artistų rūbus vaikučiams, tėčiams ir sau, o kai kurios mamos dar suspėjo pasiūti rūbus kitiems artistams. Ypatingai dėkojame Tatjanai, kuri sukūrė gražią aprangą medžiams, rūbus archangelams ir karaliams. Esame dėkingi Kauno dramos teatrui ir jo direktoriui E. Stancikui, kad paskolino karūnas karaliams.

Šiame vaidinime „Kelionė pas Jėzų į Betliejų“ mūsų mažieji ir jų mamos vaidino dangaus angelus, kurie garbino gimusį Dievą ir kvietė visus žmones garbinti Dievą kartu. O trys didieji angelai gražiai sugrojo šokį: Adelina skambino pianinu, Gabrielė pritarė kanklėmis, o Emilė grojo smuiku.

Kai angeliukas Erikas pranešė dviems mergaitėms džiugią žinią apie gimusį Jėzų, jos žinojo, kad jų tėveliai tikrai norės pamatyti gimusį Dievą. Virginija ir Vytautas bei jų dukrytės, Beata ir Jonė, buvo ta šeima, kuri greitai priima Dievo paraginimus ir iškeliauja ieškoti gimusio Jėzaus. Keliaudami per miškus ir kalnus, pirmiausia jie sutinka išsekusią ir alkaną senutę, kurią jautriai suvaidino Liepa, o vėliau jie pakalbina stovintį vienišą elgetą, kurio rolę gerai atliko Linas. Keliaujanti šeima parodė jiems savo gerumą ir abu pakeleiviai prisijungia prie jų kelionės.  Medžius gražiai pavaizdavo mamos (Jolita, Jolanta, Ilona, Tatjana su dukryte, ir Dalija), kurios, laikydamos savo rankose iš popieriaus iškirptas šakas, lingavo ir ošė tarsi miškas.

Visų dėmesį patraukė scenoje pasirodžiusi šventoji šeima: Marija ir Juozapas su Jėzumi, kurių roles puikiai atliko Indrė ir Julius su savo mažuoju Joneliu. Jie, giedodami lopšinę Kūdikėliui, giliai suvirpino daugelio žiūrovų širdis. Marija taip rūpestingai glaudė Jėzų (savo Jonuką), kad jis jautėsi visiškai ramus ir drąsiai domėjosi viskuo, kas vyko aplinkui. 

 Angelai šoko džiaugsmo ir šlovinimo šokį gimusiam Jėzui Betliejuje, o didžiam atkeliavusios šeimos nustebimui, jų abu bendrakeleiviai pavirto archangelais. Elgeta tapo archangelu Mykolu, kuris kovoja su blogiu pasaulyje, o senutė pasirodė esanti archangelė Rafaelė, kuri globoja visus keliaujančius žmones ir yra siųsta perduoti Dievo gydymo dovaną sutuoktiniams, kad jie gydytų vienas kitą ir jiems būtų gera šeimoje.

Atkeliavusi šeima su savo dukrytėmis pagarbino Kūdikėlį Jėzų ir padėkojo Dievui už tėvelius ir viso pasaulio vaikus. Visiems giedant šlovinimo giesmę, pasirodė Betliejaus žvaigždė (Jonė) ir į sceną įžengė Trys Karaliai atkeliavę iš Europos, Azijos bei Afrikos žemynų. Karalius Melchioras (Irmantas) iš Vokietijos dovanojo myrą Jėzui ir pagarbino Dievą, gimusį žmogumi. Karalius Baltazaras (Linas) iš Indijos padovanojo savo aukso karūną ir nusilenkė Jėzui kaip visos žmonijos Valdovui. Tanzanijos Karalius Kasparas (Andrius) iš Afrikos atnešė smilkalus ir pagarbino Jėzų kaip Dievą, visatos Kūrėją. Vaidinimo pabaigoje visi artistai kartu su žiūrovais sugiedojo Dievui, gimusiam mažu Kūdikiu, garbinimo giesmę: „Sveikas Jėzau, gimusis.“

Trys Karaliai apdovanojo dovanėlėmis visus vaikus, o s. Ramutė pasidžiaugė visų šeimų gražiu vaidinimu ir padėkojo Trims Karaliams bei visiems artistams ir visoms šeimoms, kurios aktyviai dalyvauja parapijos jaunų šeimų ratelio veikloje, ir įteikė jiems kalėdines dovanėles.

Bendrose vaišėse gardžiavomės tėvelių suneštais valgiais ir skanėjomės žemaitišku patiekalu – karštomis bulvėmis su kąstiniu sviestu. Visiems buvo gera pabūti kartu ir dar ilgai dalinomės savo įspūdžiais vieni su kitais.

Šis kalėdinis vaidinimas priminė, kad Dievas veikia ne tik per tėvelius, bet ir per jų vaikus. Paprastai tėveliai moko ir veda savo vaikus tikėjimo keliu link Dievo, bet būna ir atvirkščiai, kad per vaikučių prašymus, pastebėjimus ir jų pasitikėjimą Dievas prakalbina tėvelius bei sustiprina jų tikėjimą. Maloniausia buvo stebėti vaikučius, kaip jiems buvo smagu kartu su savo tėveliais dalyvauti vaidinime. Jie buvo užtikrinti, kad jų tėveliai viskuo pasirūpins, kas tik reikalinga.  Vaikučiai buvo visiškai ramūs ir nesijaudino, nė vienas iš jų nepamiršo žodžių. Jie atrodė džiugūs ir laimingi.

Pagalvojau, o ką šis vaikų pasitikėjimas kalba tėveliams? Juk šis vaikučių pasitikėjimo savo tėveliais pavyzdys kviečia visus suaugusius giliau pasitikėti mylinčio Dievo globa. Argi Dievas galėtų būti kieno nors pralenkiamas savo gerumu?! Tikėkime, kad Dievas yra su mumis bei mūsų vaikais, ir pasitikėkime Dievo pagalba.

 

 

                                               s. Ramutė Budvytytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021