Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Projekto „Parapijinė socialinės rizikos asmenų integracijos sistema“ veikla 2012 metais (2013-01-10)

Paskelbta: 2013-02-14

 

Projektas pradėtas 2012 m. vasario 8 d. parapijos klebonui mons. Vytautas Grigaravičius Vilniuje, VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje, pasirašant  sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Parapijinė socialinės rizikos asmenų integracijos sistema“ įgyvendinimo. Projektas įgyvendinamas kartu su Lietuvos Caritas.

2012 m. kovo - rugpjūčio  mėn. vyko parapijos namų renovacija. 2012 m.  rugsėjo 23 d. Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ pašventino atnaujintus parapijos namus, veiklai namai atidaryti 2012 m. rugsėjo  28 d. Bendra darbų vertė – 298 tūkst. Lt.

Šiuo metu projekte dirba 4 darbuotojai: Konsultantė sielovadai, socialinis darbuotojas, psichologas, socialinio darbuotojo padėjėjas - reabilitologas.

Per 2012 m. nemokamai įvairios paslaugos suteiktos 147 žmonėms, iš jų 74 įtraukti tiesiogiai į projekto veiklas. Mokymuose dalyvavo:

Slaugytojo padėjėjo kursai (360 val.) - 9 asm. baigė; Socialinio darbuotojo padėjėjo kursai (200 val.) - 12 asm. baigė,  Kompiuterinio raštingumo kursai (80 val.) - 11 asm. (7 baigė, 4 lanko šiuo metu); Užsienio kalbos kursai (80 val.)  – 8 asm. (anglų - 5 asm., vok. – 3 asm.); C ir CE kategorijų vairuotojų kursai(180 val.)  - 4 asm. lanko šiuo metu; Praktiką Caritas skyriuje atliko- 12 asm.; Įdarbinta Caritas - 7 asm.

Nemokamas paslaugas gavo: Psichologo - 24 asm.; Reabilitologo - 42 asm;.  Soc. darbuotojo - 82 asm.;  Konsultantės sielovadai - 147 asm.

2013 m. numatoma:

• Pradėti manikiūrininko, kirpėjo, virėjo, autokrautuvo vairuotojo, floristo kursus;
• Anglų ir vokiečių kalbos kursai;
• Įdarbinti papildomai darbuotojų (parapijos Caritas, parapijos taryba, vadovai)
• Parapijos savanorių mokymai.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021