Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Jaunimo grupė „Emanuel“ kviečia - JUNKIS IR TU! (2013-01-15)

Paskelbta: 2013-01-17

    „Jus aš draugais vadinu" (Jn 15, 1-17) Atnešk Draugui pasitikėjimą Juo kaip dovaną, o Jis tegul lydi Tave Tikėjimo metų kelionėje. (KAJC kapelionas kun. Kęstutis Genys).

Kristaus Prisikėlimo parapijos krikščioniško jaunimo grupę „Emanuel“, kuriai vadovauja ses. Donata FDCJ (Aistė Tėvelytė), lanko apie 15 - 20 jaunų žmonių, kurių keletas yra vaikinų. Dauguma jų nuo 14 iki 16 metų amžiaus.

Šios grupelės Dvasios vadas - kun. Tomas Trečiokas. „Emanuel“ susitinka kiekvieną sekmadienį 12.30 val. šv. Mišiose, kurių  metu skaito skaitinius ir gieda.

Po šv. Mišių 13.30 val. renkasi jaunimo kambaryje sekmadienio popietei: diskutuoja, žaidžia jaunatviškus žaidimus, švenčia gimtadienius, dalijasi mintimis apie renginius, Bažnyčiai ir jaunimui aktualiais klausimais.

Jaunimas siekia, kad susitikimai pagilintų ne tik tarpusavio bendrystę, bet ir augintų tikėjimą Dievu.

„Emanuel“ aktyviai dalyvauja Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro bei Kauno I dekanato Jaunimo centro renginiuose, parapijos organizuojamose šventėse, seminaruose, važiuoja į Taize žiemos susitikimus, veda „Alfa“ kursus sutvirtinamiesiems.

2012-ųjų metų „Emanuel“ veikla:

Sausio mėnesį dalinosi įspūdžiais su jaunimu, kuris dalyvavo Taize susitikime Berlyne.
Vasario mėnesį dalyvavo rekolekcijose „...tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“ (1Kor 2,9).
Vasario - kovo mėnesiais vyko pokalbiai apie Gavėnią, pasninką ir maldą.
Balandžio mėnesį dalyvavo parapijoje Verbų sekmadienio ir Šv. Velykų iškilmių  procesijose. Gegužę ir birželį dalyvavo Devintinių, Švč. Jėzaus Širdies iškilmėse ir procesijose parapijoje. Taip pat dalyvavo išvykoje su Žaliakalnio vaikų dienos centru į Rumšiškes.
Birželio mėnesį organizavo jaunimo išvyką į Kuro kaimo sodybą ir dalyvavo festivalyje „Dievas yra Meilė“.
Liepos mėnesį Vertimų stovyklavietėje buvo organizuojama Šv. Juozapo ir Kristaus Prisikėlimo parapijų jaunimo stovykla „Blogį nugalėti gerumu“.
Dalyvavo jaunimo dienoje „Nepasiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.“ (Rom 12, 21) Šilinių atlaiduose.
Spalio mėnesį vyko jaunimo rekolekcijos parapijoje „Jus aš draugais vadinu“. Dalyvavo Jaunimo dienose Jonavoje.
Advento metu vyko jaunimo rekolekcijos, kurių metu kun. Tomas padėjo organizuoti Švč. Sakramento adoraciją.
Tęsiasi draugystė su Šv. Dvasios ir Šv. Juozapos parapijų jaunimu, nuoširdžiai bendradarbiaujame su parapijos Jaunų šeimų rateliu, padėdami mažų vaikų priežiūroje. Kiekvieną sekmadienį „Emanuel“ jaunimas meldžiasi Taize pamaldose. Nuo spalio mėnesio vyksta rekolekcijos, o antrą ir trečią mėnesio sekmadienį - pasiruošimas Lietuvos jaunimo dienoms.  

Jei nori tapti Emanuel" draugu, junkis ir Tu. Svetainė internete adresu . Jaunimas Tavęs laukia sekmadieniais 12.30 val. šv. Mišiose.

 
                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021