Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijoje - svečiai iš Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos (2013-01-04)

Paskelbta: 2013-01-08

 

Sausio 4 d. parapijoje buvo priimta Mažeikių Šv. Jėzaus Širdies parapijos delegacija. Keturios  parapijoje dirbančios socialinės darbuotojos ir socialinės pedagogės atvyko lydimos parapijos klebono, kanauninko Donato Stulpino.

Susitikimo metu svečiai siekė daugiau išgirsti apie parapijos veiklą, kuria siekiama padėti įvairias socialines rizikas patiriantiems parapijos nariams: žmonėms, priklausomiems nuo alkoholio, buvusiems nuteistiesiems, ilgalaikiams bedarbiams, neįgaliesiems.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius sutikęs svečius pristatė parapiją bei jos raidą ir pabrėžė, kad visą parapijoje teikiamą pagalbą (teisininko, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas) parapijiečiai gauna nemokamai.

Projektų administratorė Jūratė Matikovienė papasakojo apie šiuo metu parapijoje įgyvendinamus projektus, socialinis darbuotojas Darius Ablačinskas palaikė diskusiją apie pagalbos klientams teikimo specifiką.

Kanauninkui Donatui Stulpinui papasakojus apie kasdieninį parapijos gyvenimą, Mažeikių Šv. Jėzaus Širdies parapijos darbuotojos Rita Bučienė ir Danutė Komovienė pasidalino sunkumais, kuriuos patiria siekdamos padėti vaikams su negalia, augantiems vaikų namuose, Aleksandra Krunickienė - apie ilgą laiką nedirbančių asmenų reintegracijos veiklas Mažeikiuose.

Po pokalbio svečiai apsilankė Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje, apžiūrėjo naujai atidarytus parapijos namus.

Abipusiai naudingas pasikeitimas patirtimi sutvirtintas susitarimu dėl galimo bendradarbiavimo ateityje, ieškant pačių efektyviausių pagalbos ir parapijiečių sielovados būdų.

 J. Matikovienė, Projektų administratorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021