Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Senjorų Kūčios (2012-12-19)

Paskelbta: 2013-01-02


Su  nekantrumu, susikaupimu ir šventiškai nusiteikę rinkosi  pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai jau šeštą kartą  kartu švęsti Kūčias. Kiekvienas atėjo su savo lauknešėliu ir, kai visos gėrybės buvo sudėtos ant stalo, neklystant galima pasakyti, kad ne kiekvienuose namuose jis būna toks gausus. O svarbiausia, kad Kūčių vakarienei ruošėsi visi. Kartu su keturiasdešimt senjorų  šventiškoje popietėje dalyvavo klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir vikaras kun. Tomas Trečiokas.

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius  kalbėjo apie  besiartinančią  Jėzaus gimimo šventę, džiaugdamasis, kad senjorai,  lankydamiesi popietėse, randa  džiaugsmą ir ramybę, gali praturtinti   save, pabendrauti, jaustis jaukiai bendraminčių būryje, taip pat prisiminti ir tuos senjorus, kurie iškeliavo Amžinybėn. Kiekvienas senjoras gavo asmeninį klebono sveikinimą , kuriame  kviečiama atvira širdimi artintis prie dieviškojo Meilės Šaltinio - užgimusio Vaikelio Jėzaus, iš jo versmės pasisemti meilės, gailestingumo, vilties, tikėjimo ir dalytis šiomis dovanomis su visais, ypač su tais , kurių širdys uždarytos Tiesai ir Šviesai.

Monsinjoras Vytautas Grigaravičius kvietė  džiugiai, pakiliai šlovinti ir dėkoti Dievui už Jo meilės dovaną - įsikūnijusio Žodžio šviesą, kuri tegul nušvies ateinančiuosius 2013-uosius metus  ir linkėjo kiekvienam senjorui, jų šeimoms stiprybės ir Dievo palaimos. “Jūs čia visi esate laukiami, esate lyg antra šeima, prisiminkite šią šeimą, kai savo namuose susėsite prie Kūčių stalo“,- kvietė klebonas.

Vikaras kun. Tomas Trečiokas palaimino senjorų Kūčių stalą. Dalinomės kalėdaičiu,  nuoširdžiais linkėjimais. Ir jau tapo tradicija, kad visi sugiedame giesmę „Tyli naktis“. Be abejo, vaišinomės Kūčių tradiciniais valgiais, buvo išsakyta daug palinkėjimų. Senjorė Ada Maknavičienė perskaitė savo kūrybos eiles  apie Adventą, Nijolė Dapkienė kiekvieną apdovanojo kuklia dovanėle, džiaugėmės  Genovaitės Mockienės eglute, papuošiusia  stalą. Senjorai iš širdies su  artėjančiomis Šv. Kalėdomis pasveikino kleboną monsinjorą Vytautą Grigaravičių ir vikarą kun. Tomą Trečioką, dėkodami už  susitikimus  ir linkėdami dvasinės stiprybės skleidžiant Evangelijos žodį.

Kelios popietės valandos  labai greitai prabėgo, nes šiuo atveju tinka labai paprasti žodžiai: mes tarsi  darni šeima su atvira širdimi ir meile susirinkome prie Kūčių stalo ir dalinomės gerumu, dėmesiu.

 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021