Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

IV Advento ciklas „Belaukiant kalėdų“ (2012-12-23)

Paskelbta: 2013-01-02

Rasokit, dangūs, teatgyja širdis...

Šiais Bernardo Brazdžionio žodžiais  išties galima įvardinti  Advento ciklo „Belaukiant Kalėdų“   paskutiniojo sekmadienio popietės valandą Šventovės konferencijų salėje . Prieš koncertą klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius  susirinkusiems kalbėjo apie  artėjantį Kūčių vakarą, primindamas , kas svarbiausia šios  iškilios vakarienės metu, kokia kalėdaičio laužymo prasmė, linkėdamas dvasinės atgaivos, nuoširdžios maldos, prisiminti mirusiuosius ir su  meile glausti   artimuosius.

Projekto vadovas Kauno nacionalinio dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas  padėkojo  Advento ciklo „Belaukiant kalėdų“ rėmėjams – Aleksandrai ir Vytui Bancevičiams, Ritai ir Vytautui Babušiams. Jų dėka mūsų Šventovės konferencijų salėje besilankantys kauniečiai turėjo galimybę išgirsti keturis koncertus.

Šiame  paskutiniajame ciklo koncerte savo talentą susirinkusiems atskleidė Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Dainavimo katedros vedėjas profesorius Tomas Ladiga, labiausiai visiems pažįstama kaip Kauno  valstybinio muzikinio teatro solistas, su juo talentingoji pianistė Beata Vingraitė.

Fr. Šubertas, V. Mačernio trioletams muzikinį kvėpavimą suteikusi Z. Bružaitė, B. Brazdžionis, A.Baranauskas, kalėdinės giesmės...  Tomas Ladiga ir Beata Vingraitė  giliai giliai  atvėrė klausytojų širdis, kad pajustume  artėjančių Kalėdų  džiaugsmą... Parodų salėje  lankytojai  žavėjosi  kūrybinės grupės „Esame“ tekstilės darbų paroda, kuri labai labai dera šiam metui.  Trumpai sakant, ši paroda  nuskaidrina dvasią...

Artėja Šv. Kalėdos , tad visų žiūrovų nuoširdi padėka projekto „Dialogas – Žodis ir Spalva “ įkvėpėjams ir organizatoriams: klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui, Kauno nacionalinio dramos teatro vadovui Egidijui Stancikui ir dailininkui Vytautui Lagunavčiui. Jiems gėlių žiedai, aplodismentaiu ir viltis, kad  Šventovės salėje    ir ateityje Dievo apdovanuotu talentu dalinsis meninkai ir dovanos ne vieną šventišką valandą.

 Rima Lipšienė    

                                                                          

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021