Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Adventinis šeimų kūčių vakaras (2012-12-20)

Paskelbta: 2012-12-31

 

Mons. Vytautas Grigaravičius susirinkusius pasveikino su ateinančiais 2013 Tikėjimo metais, pabrėždamas tikėjimo ir maldos svarbą žmogaus gyvenime. Akcentuodamas ypatingą Rožinio maldos jėgą, susirinkusioms šeimoms pašventino ir padovanojo po rožinį.

Bendruomenės dvasios vadovas kun. Algirdas priminė popiežiaus pasiūlytą mintį, aplankyti savo krikšto vietą, bažnyčią, kurioje esame krikštyti.

Visi dalyvavusieji išsakė savo pasiūlymus, idėjas ateinantiems susibūrimams.

Vakaras prasidėjo ir baigėsi malda.


St.Raščiuvienė,
Šeimų bendruomenės koordinatorė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021