Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 8-osios konsekracijos metinės (2012-12-26)

Paskelbta: 2012-12-27

Gruodžio 26 d. 12.00 val. į šv. Mišias, skirtas  Tautos šventovės prisikėlimo  iš griuvėsių aštuntosioms konsekracijos metinėms paminėti, susirinko gausus tikinčiųjų būrys. Kai kurie iš jų  atėjo patriotinių jausmų vedami, o kiti pamėgę šią šventovę ir besilankantys kiekvieną sekmadienį.

Iškilmingoje patarnautojų, parapijos jaunimo, Kauno kunigų seminarijos auklėtinių procesijoje aukoti šv. Mišių prie altoriaus žengė kunigai: kun. T. Trečiokas, prof. kan. R. Pukenis,  kun. N. Šmerauskas, kun. A. Akelaitis, klebonas mons. V. Grigaravičius, Ukmergės šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas dekanas teol. lic. G. Kabašinskas, prelatas prof. dr. V. S. Vaičiūnas OFS, Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Kauno arkivyskupijos  vyskupas augziliaras K. Kėvalas ir visus laiminantis arkivyskupas S. Tamkevičius SJ.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas.

Homilijoje jis kalbėjo, kad dar norėtųsi girdėti ir kalbėti apie Mariją ir Juozapą, gimusį kūdikėlį Jėzų, apie angelus giedančius „Gloria“, apie piemenis, skubančius į Betliejų pažiūrėti, kas ten darosi, tačiau šiandien girdime šiurpią istoriją – akmenimis užmušamą diakoną Steponą. Steponas skelbė tiesą apie nužudytą ir prisikėlusį Jėzų Kristų, tačiau tauta nenorėjo apie tai girdėti, jie  užsikimšo ausis ir, negana to, „išsitempė už miesto ribos ir užmušė akmenimis“ (Apd 7,57).

Skelbti tiesą nėra lengva, tačiau mūsų krikščionių pareiga visu savo gyvenimu liudyti  Kristaus tiesą, kaip tai darė Steponas. Jis iki galo buvo ištikimas Kristaus tiesai ir drąsiai priėmė mirtį. Kristaus tiesa – tai, jog visi esame Dievo vaikai. Mūsų tarpe negali būti priešų, yra tik nelaimingi žmonės,  skendintys nuodėmėse, kaip ir šv. Stepono laikais, taip ir šiandien besigriebiantys akmenų.

Prisikėlimo šventovė – tai iškovotos laisvės simbolis. Sovietų okupacijos metais mums buvo negalima turėti net mažiausios katekizmo knygutės. Šiandien mes galime laisvai išpažinti Dievą. Bažnyčia kviečia neniekinti, nesvaidyti šmeižto akmenimis, o visiems padėti atrasti kelią į Dievo namus. Juo mažiau bus svaidančių akmenų, juo daugiau bus mylinčių širdžių, tuo  greičiau atsigaus tauta, tuo daugiau bus gėrio.

Baigdamas arkivyskupas palinkėjo prie Betliejaus prakartėlės palinkėti vieni kitiems drąsos stovėti Kristaus pusėje ne tik tada, kai giedame „Gloria“, bet ir tada, kai į mus sviedžia akmenis.

Pasibaigus šv. Mišioms padėkos ženklu ,,Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ už nuopelnus dalyvaujant parapijos gyvenime, aktyviai sprendžiant socialines ir pastoracines parapijos problemas buvo apdovanotas Pastoracinės tarybos narys   Gintautas Paulauskas.

Ši šventiška antroji Kalėdų diena baigėsi vakare Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorų koncertu, kurį vedė aktoriai  P. Venslovas ir V. Kochanskytė.

Pastoracinės tarybos narė B. VasylienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021