Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos parapijoje (2012-12-24)

Paskelbta: 2012-12-27

 

Šiais metais Advento rekolekcijos parapijoje vyko gruodžio 23-24 d. Jas pravedė  kun. Algirdas Akelaitis, keturis metus Romoje studijavęs Šventąjį Raštą. Tad natūralu, kad homilijos buvo gilios, prasmingos, verčiančios susimąstyti, kitomis akimis pažvelgti į save, savo santykį su Dievu, visu rimtumu paklausti savęs: „Ar iš tiesų esu tas, krikščionis, kuris sugebu liudyti Kristų, gyventi tikėjimo džiaugsmu?“

Pagrindinės homilijos mintys:  Žmogus labiausiai išaukštintas ir tobuliausias kūrinys, tačiau Dievo paliktas laisvėje, nesugeba gyventi pagal Dievo įstatymus. Jonas Krikštytojas kvietimu į atgailą padeda mums atpažinti Dievo bruožus Kristuje. Dievas veikia per pačius silpniausius, mažiausius, netikėčiausiose situacijose. Vietoje to, kad į pasaulį ateitų karališkuose rūmuose, ateina į tvartą, ten kur purvas, kur dvokia. Taip ir į mūsų gyvenimus ateina  ten kur dvokas, kur daugiausia šiukšlių. Mes turime gyventi džiaugsme matant Dievo veikimą. Ne veltui Jonas Krikštytojas šoktelėjo Elžbietos įsčiose, atpažinęs Dievo veikimą Marijoje. Dievas veikia per Šventąją Dvasią, todėl nuolat turime melstis: „Dieve, atsiųsk Šventąją Dvasią, kad galėčiau išgyventi Šv. Kalėdas ne kaip stebėtojas, o kaip aktyvus įsikūnijimo dalyvis“. Dievas ateina per vaiką, gimsta kūdikiu, tai yra tuo, kuo reikia rūpintis, kuriam reikia meilės ir švelnumo. Visų palyginimų temas pasirinko iš ten, kur gyveno, tai yra iš Marijos, Juozapo ir aplinkinių žmonių darbų. Kristus norėdamas apreikšti Dievo karalystę, parodo mums savo vaikystę, žmogiškumą. Jis sunaikino mūsų nuodėmes, kad galėtume gyventi vienybėje su Dievu Švč. Trejybėje. Jis ateina, kad mes dar giliau galėtume pažinti Dievą, tai yra panardinti mus į intymią bendrystę su Dievu. Ateidamas Kristus apreiškė Švč. Trejybės slėpinį. Mūsų krikščionių  gyvenimo tikslas turėtų būti – dalyvauti ir  gyventi Švč. Trejybės gyvenimu. Šv. Kalėdos yra žymiai daugiau, daug reikšmingiau ir prasmingiau, nei galime įsivaizduoti, todėl nevalia jas subanalinti, nupiginti iki paprasčiausių lėlyčių, dovanėlių. Kodėl ir kam Kristus įsikūnijo ir tapo žmogumi? Bažnyčios tėvai sako – tam, kad reikėjo, jog mirtų ant kryžiaus už žmonių nuodėmes. Jei nebūtų tapęs kūnu, tai  nebūtų galėjęs atpirkti. Tačiau neteisinga manyti, kad įsikūnijimas įvyko tik tam, kad ant kryžiaus būtume atpirkti.

Manau, kad pagrindinis tikslas – apreikšti, jog Dievas yra Trejybė. Tai mūsų pakvietimas  gyventi šioje Trejybėje. Kristus yra meilės ryšyje su Dievu , kad tas ryšys tampa asmeniu – Šventąja Dvasia. 

„Tegul rekolekcijos palieka jumyse džiaugsmingą žinią – Dievas su mumis! Kai susėsite prie Kūčių stalo, prisiminkite po vieną Dievo darbą, ką gero Jis tau padarė ir tai bus tikras paliudijimas, kad Dievas tikrai yra su mumis“, - šiais žodžiais baigė rekolekcijas kun. Algirdas.

Nuoširdus ačiū už nepakartojamas dvasingumo akimirkas, už naują žvilgsnį į Dievo Žodį, Jo veikimą mumyse, kviečiantį atsiversti, atsinaujinti gyvenimui džiaugsme ir meilėje.

Pastoracinės tarybos narė B. VasylienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021