Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas adventinis susitikimas (2012-12-19)

Paskelbta: 2012-12-20

 

2012 m.  gruodžio 19 d. Prisikėlimo parapijos namuose vyko karitiečių adventinis susikaupimas. Dekanas kun. mons. Vytautas Grigaravičius susikaupimo valandėlę pradėjo malda. Dekano išsakytos mintys apie tikėjimo metus mus padrąsino ir mokė priimti kasdienybės iššūkius su pasitikėjimu ir kasdienybėje liudyti Dievo meilę.

Po gražių įžanginių išreikštų minčių, monsinjoras padalino kalėdaičius, dėkodamas už karitiečių atliktą karitatyvinę veiklą, linkėdamas nepervargti ir darbuotis Dievo garbei. Parapijos Caritas vedėja Danutė Ševeliovienė taip pat  sveikino su Šv.Kalėdomis, dėkodama už bendrystę ir nuoširdų bendrą darbą mažiausiai besirūpinančiais parapijos nariais. Vedėja neužmiršo ir dovanų, nuoširdus ačiū jai.

Susitikimą užbaigėme kuklia agape, linkėdami vieni kitiems gausios Dievo palaimos.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021