Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2012-11-25)

Paskelbta: 2012-11-26

 Šio sekmadienio popietė buvo  skirta  poeto, dramaturgo, solisto, kultūros veikėjo Stasio Santvaro 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

Gausiai susirinkusius su Kristaus Karaliaus švente pasveikino klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, palinkėjo visiems dvasinės ramybės.  „Kristus Visatos Valdovas nurodė, kokiu keliu mes turime eiti, neieškodami sau naudos,  darytume gerus darbus ir džiugintume kitus. Tik tada linksmi ir laimingi sutiksime Kūdikėlio užgimimą",- kalbėjo kelbonas.

Popietę tęsė Kauno nacionalinio dramos teatro direktorius aktorius Egidijus Stancikas. Jis padėkojo klebonui monsinjorui V. Grigaravičiui,  kurio dėka tokie prasmingi ir įdomūs susitikimai vyksta po bažnyčios stogu.

Skaitovė, bibliotekininkė Daina Kazlauskienė plačiai ir įdomiai papasakojo apie Stasio Santvaro gyvenimą ir kūrybą, pristatė pačios sudarytą jo bibliografijos knygą. S. Santvaro eiles skaitė pats aktorius E. Stancikas. Liaudies dainas atliko solistas Mindaugas Jankauskas, improvizaciją Oginskio tema - pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Įrašuose skambėjo a.a. Rūtos Staliliūnaitės skaitoma S. Santvaro kūryba. Išgirdome ir paties autoriaus įrašuose skambantį garsą.

Parodų salėje visi susidomėję apžiūrėjo Sigitos Grabliauskaitės stiklo parodą.

Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021