Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo III-ųjų metinių paminėjimas (2007-12-26)

Paskelbta: 2007-12-27

"Jau treti metai, kai  Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia – Tautos laisvės simbolis „po ilgų varginančių darbų sušvito visu grožiu, prisikėlė naujam gyvenimui. Jau treti metai, kai gausus tikinčiųjų būrys susirenka atšvęsti šios šventovės atgimimą“, - kalbėjo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.

12 val.  procesijoje prie altoriaus  atėjo  patarnautojai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, kunigai – Mindaugas Pukštys, Kazimieras Ambrasas SJ, monsinjoras Adolfas Grušas, prelatas Vytautas - Steponas Vaičiūnas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vyskupai – Eugenijus Bartulis, Jonas Ivanauskas, Juozas Preikšas ir tikinčiuosius laiminantis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.

Iškilmingoms  12 val. šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo visi atėjusieji prie altoriaus kunigai.

          Homiliją arkivyskupas pradėjo pamąstymais apie tautos tikrąjį prisikėlimą. Pasidalino mintimis apie varguolius, su kuriais valgė Kūčių vakarienę. Kiekvieną iš jų prie tokio gyvenimo privedė įvairūs keliai, tačiau vargšų visada buvo ir bus. Šiluvoje teko matyti, kaip vienas išmaldos prašantis, įsėdo į prašmatnų automobilį, kuriuo atvyko į Šiluvą.
Šiandien esame liudininkai to, kaip bandoma išstumti moralines vertybes ir įteisinti blogį. Lietuva nepajėgi įsisavinti Europos Sąjungos pinigų, bet labai gerai pasisavina, kas Europoje blogiausia.

          Šiandien minim ir šv. Steponą, kuris buvo užmuštas akmenimis, tačiau mirdamas sušuko: „Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!” (Apd 7,60).
          Štai  tik tokie žmonės gali prikelti Lietuvą – tik  dvasiškai prisikėlę, įsileidę Kūdikėlį Jėzų į savo širdį. 
           Per Kalėdas stebėjome, kokios minios buvo užplūdusios visas bažnyčias, jei taip visi atsiverstume, jei leistume Dievo dvasiai veikti mūsų širdyse, visi – valdininkai, Seimo nariai, kiekvienas iš mūsų, tai įsivaizduokime, kokia būtų Lietuva!

         Baigdamas arkivyskupas pakvietė melstis už mūsų tautą, vieni už kitus, kad leistume Betliejaus Kūdikėliui veikti mumyse, kad galėtume eiti Kristaus nurodytu keliu ir nereikės dejuoti, kad gyvenimas blogas.

          Baigiantis šv. Mišioms už nuopelnus Bažnyčiai buvo įteikti „Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios “ padėkos ženklai Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, Robertui Jankauskui ir parapijiečiui Jonui - Vytautui Koklevičiui.

Po šv. Mišių susirinkusius tikinčiuosius giesmėmis su Šv. Kalėdomis sveikino Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorai ir instrumentinis ansamblis, vadovė Nijolė Jautakienė.
                                                                                  Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021