Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - poetinis muzikinis spektaklis „Artėk“ (2012-11-18)

Paskelbta: 2012-11-19

Praėjusio sekmadienio Žaliakalnio bendruomenės renginys iš ciklo „Žaliakalnis ir žaliakalniečiai“ tradiciškai prasidėjo dvasingumo valandėle su klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi, kuris išsakė mintį, jog bendruomenės renginiai pirmiausiai reikalingi tam, kad žaliakalniečiai galėtų geriau pažinti vieni kitus.

Šį kartą  bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė Regina Markevičienė bendruomenei prisistatė Kauno aklųjų ir silpnaregių centro mėgėjų teatro "Aira" vadovę, skaitovę Zitą Klibavičienę. Puikiai išmananti meninio skaitymo techniką ir tiesiog gyvenanti poezijos pasaulyje Zita Klibavičienė  yra sukūrusi ne vieną poetinį-muzikinį spektaklį.

Pagal kunigo Ričardo Mikutavičiaus poezijos  posmus  iš poezijos knygų „Šviesios spalvos“, „Spindintis virš mūsų“ ir „Žaizdos metafizika“ sukurtas poetinis muzikinis spektaklis „ARTĖK“, kuriame skamba Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikiniai kūriniai  „Kirija“ ir „Preliudas“ ypač įsimintinas, nes kun. R. Mikutavičiaus poezija Zitai ypatingai artima. Ne vienus ir ne dvejus metus Zita praleido giedodama Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios mišriame chore, pasisėmė daug dvasinio peno iš bažnyčios rektoriaus kunigo, poeto Ričardo Mikutavičiaus.

Tie metai pagilino muzikos ir poezijos suvokimą, atskleidė naujų, ligi šiol nepatirtų dvasios klodų. Kunigas Ričardas mėgo klausytis jos skaitomų tekstų ir vertino jos talentą. Neretai po repeticijų jie susėsdavo ir diskutuodavo apie abiem rūpimus dalykus: muziką, meną, tiesiog apie gyvenimą. Šitų valandų moteris į nieką nekeistų. Savo patirtimis ir dvasiniais atradimais skaitovė mielai dalijasi su tais klausytojais, kurių širdis poezijos sklidina.

 

     

                 Regina Markevičienė, Bendruomenės centro "Žaliakalnio aušra" pirmininkė 

 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021