Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Labiausiai vertinu bendravimą...(2012-10-31)

Paskelbta: 2012-11-07

Spalio paskutinįjį trečiadienį senjorų popietėje svečiavosi mūsų parapijos vikaras kun. Tomas Trečiokas. Jau beveik pusmetis, kai kunigas Tomas darbuojasi mūsų parapijoje.  Nuo šio rudens jis  rūpinsis pagyvenusių žmonių sambūriu “Senjorai“. Tad  senjorams buvo labai žingeidu sutikti jaunąjį kunigą  popietėje ir išgirsti jo žodį. Tokia jau tradicija, kad pirmajame susitikime  senjorai paprašo papasakoti apie  kelią į kunigystę, kaip sekasi  tarnauti Dievui ir žmonėms.

 

Kunigas Tomas buvo labai atviras, pasakodamas apie nelengvą savo vaikystę ir paauglystę, apie tai, kad jis gyvenime nebijojo jokio darbo, taip įgijo įvairios patirties, jautė atsakomybę ne tik už save, bet ir už mamą, kuri jam buvo ir patarėja, ir užtarėja. Tad  nenuostabu, kai  vikaras sako: „Bet kuri moteris yra Dievo stebuklas, moters prigimtis dalintis.  Mano mama su manimi daug bendravo, turėjo man didelę įtaką...“

 

„Kodėl  pasirinkote Bažnyčios tarno kelią?“- klausiame. Kunigas Tomas  teigia, kad kiekvienas renkasi gyvenimo kelią pagal savo širdį, o jis dar vaikystėje  svajojo būti kunigu  ir vairuotoju. „Mane žavėjo šv. Mišios, man tai buvo kažkoks Dievo prisilietimas  ir stebuklas ...“ - atvirauja jaunasis kunigas. Ir papasakoja, kaip jam sekėsi dirbti kitose parapijose, bendrauti su parapijiečiais.  „Mokausi iš gyvenimo, stengiuosi išskaityti gyvenimą, reikia suvokti, kad visko nežinai... Esu realistas ir optimistas, man neteikia džiaugsmo pinigai, man didžiausią  džiaugsmą teikia bendravimas su žmonėmis...“

Senjorai buvo  labai dėkingi  vikarui kun. Tomui, sujaudinti jo atsivėrimu ir neabejodami suvokė, kad  susipažino su jaunu, giliai mąstančiu, betarpišku, norinčiu ir gebančiu bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis dvasininku. Linkėjo ištvermės ir dvasios stiprybės skleidžiant Dievo žodį.

Artėja  Vėlinės. Todėl  kartu su kunigu Tomu pasimeldėme už  savo artimuosius ir už senjorus, išėjusius Amžinybėn.

Trečioji popietės dalis buvo skirta spalio mėnesį gimusiems. Šilti palinkėjimai, gėlių žiedai, „Ilgiausių metų “ ir dainos solenizantams.           

 Rima Lipšienė

      Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021