Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2012-10-21)

Paskelbta: 2012-10-25

Pasijutau lietuviu esąs…

Gausus būrys kauniečių susirinko spalio 21-ąją konferencijų salėje į renginį „Dialogas – Žodis ir Spalva”.  Prieš renginį  klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius kalbėjo apie misijas pasaulyje, primindamas, koks sunkus misionierių uždavinys.  Ragino tikinčiuosius paremti misionierius  ne tik auka, bet ir malda, nes jie neša Evangeliją. Juk kiekvieno tikinčiojo pareiga liudyti Evangeliją ir prisidėti. „Ypatingai šiais – Tikėjimo metais turime tapti kuo sąmoningesniais katalikais”- sakė klebonas.

Renginyje dalyvavusi šio projekto rėmėja - Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pasidžiaugė, kad kauniečiai pamėgo čia vykstančius susitikimus su menininkais, kurie dalinasi savo talentais. Ji  akcentavo, kad  kiekvienas turime savo misiją Žemėje ir privalome ją atlikti kuo sąžiningiau.

Projekto valandos  dalyvė - aktorė Virginija Kochanskytė atskleidė vieno iš  didžiausių Lietuvos didžiavyrių - Vinco Kudirkos gyvenimo ir kūrybos puslapius. Gyvai pasakodama  apie šio  tauraus lietuvio misiją Lietuvai, jo darbus, pasišventimą, skaitydama Vinco Kudirkos kūrybą, aktorė kiekvieną  vertė susimąstyti ir pasididžiuoti, kad turėjome ir turime  pasišventusių žmonių, tarnaujančių Lietuvai. Ir susivokti kaip Vincas Kudirka: „Pasijutau lietuviu esąs…”

Parodų salėje į savo darbų parodą pakvietė fotomenininkas Donatas Stankevičius. Jaunas menininkas yra dalyvavęs grupinėse parodose, surengęs ne vieną asmeninę parodą, jo darbais  džiaugėsi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

 „Fotografijoje atstovauju jaunąją kartą, bet labiausiais imponuoja dalykai, kurie atsispindi senosios kartos kūryboje, - taip kalba apie savo darbus Donatas, - man patinka  ir jaudina tai, kas visiems aiškiai suprantama. Didžiąją dalį  kūrybos skiriu socialinei fotografijai”.

Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021