Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kūčios (2007-12-19)

Paskelbta: 2007-12-21

 

Pirmą kartą rinkosi pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai švęsti Kūčių. Susirinko su savo dovanomis Kūčių stalui, todėl šventinis stalas buvo turtingas. Svarbiausia, turtingas kiekvieno dalyvio sušildytu gerumu ir noru pabūti kartu, pasidalinti laukiamų Šv. Kalėdų džiaugsmu.

Parapijos klebonas dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, dalyvaudamas popietėje, linkėjo kiekvienam, laužiant kalėdaitį, pajusti Dievo artumą, pajusti artimo meilę ir būti nepamirštiems savo vaikų, savo artimųjų.

Popietėje apsilankė ir kunigas Julius Grigonis. Jis pasidalino prisiminimais apie Kūčias švęstas tėvų namuose, o visiems susirinkusiems linkėjo atverti širdį, laukiant Dievo prisilietimo, atverti širdį gėriui, džiaugtis Kalėdų švente.
         Skambėjo Juditos Leitaitės atliekamos kalėdinės giesmės, klausėmės Šv. Faustinos Kovalskos maldos “Padėk man, Viešpatie“, susikabinę rankomis tyliai atsiprašėme visų, ką kiekvienas įžeidėme ar įskaudinome, prašydami Dievo atleidimo ir palaimos.

Dalijomės kalėdaičiais, dalijomės paprastais ir širdingais linkėjimais, dalijomės viskuo, kas buvo ant bendro Kūčių stalo.     

Popietės dalyviai skirstėsi su pakilia nuotaika, atrodo, kad kiekvienas įžiebė Kalėdų žvakelę savo širdyje.

                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021