Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kelių policijos veteranų klubo 20-čio paminėjimas paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2012-09-18)

Paskelbta: 2012-09-19

Rugsėjo 18 d.  į paminklinę  Kristaus Prisikėlimo bažnyčią 17.00 val. susirinko  dryžuotosios  lazdelės virtuozai – baigę tarnybą  Kelių policijos darbuotojai, kurie yra susibūrę į veteranų klubą. 2012 m. šis klubas, vadovaujamas  prezidento Vaclovo Poskos, švenčia 20 metų jubiliejų.

Susirinkusius parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius  supažindino su paminklinės Prisikėlimo bažnyčios istorija. Policijos veteranai   apsilankę kolumbariume,  parodų salėje ir, pasikėlę į terasą, stebėjo Kauno panoramą.

18.00 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo kun.  Vincas Kudirka ir parapijos altarista kun. Vaclovas Aleksandravičius.

Šv. Mišių aukoje  dekanas  kvietė melstis už klubo narių artimuosius, šeimas, buvo prisiminti visi, kurie jau yra iškeliavę į  Dangaus karalystę.

Homiliją sakęs parapijos klebonas kalbėjo: „Mieli veteranai, didžiausias džiaugsmas yra teikti pagalbą kitam, ką jūs ir darėte ir greičiausiai darote iki šiol. Tačiau žmogus yra taip  sutvertas, kad net didžiausi laimėjimai, aukščiausi apdovanojimai jo nepatenkina. Nepatenkina todėl, kad jie yra baigtiniai. Anksčiau ar vėliau ateina laikas, kai visa tai lieka kažkur praeity ir tuomet žmogus, kaip apaštalas Paulius kviečia, turi siekti „aukštesniųjų malonės dovanų“ (1 Kor 12,31), tai yra aukštesniojo tikslo – atrasti savo dieviškumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia linkėti kitam ar daryti visa, ką tik gali, geriausia. Net ir tuomet,  kai sulaukiama garbaus amžiaus, kai išeinama į taip vadinamą užtarnautą poilsį, žmogus negali gautąsias Dievo dovanas užkasti savyje  ir mėgautis ramiu gyvenimu, dažniausiai leidžiant dienas vienatvėje.“ (Homiliją išsamiai žr. >).

Šv. Mišių pabaigoje monsinjoras padovanojo klubo prezidentui „Palaimintojo Jono Pauliaus II maldaknygę per užtarimą“. Jis  palinkėjo stiprios sveikatos, Šventosios  Dvasios apsaugos nuo visų gyvenimo pavojų ir toliau vadovautis  pal.  J.  Matulaičio  žodžiais: „Blogį nugalėti gerumu“.

Klubo prezidentas Vaclovas Poska tarė padėkos žodžius mons. V. Grigaravičiui ir pakvietė visus klubo narius   tęsti šventę Karo muziejaus kiemelyje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021