Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Adventas (2007-12-12)

Paskelbta: 2007-12-17

 

Susirinkę į popietę pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai uždegė antrąją Advento žvakę. Diena po dienos artėjame prie Šv. Kalėdų. Ar jau pasiruošėme sutikti tą ilgai lauktą šventę?

Kaip pabrėžė popietėje dalyvavęs kunigas Julius Grigonis, mes kiekvienas Advento metu turime pajusti Dievo ilgesį, išgyventi artumą, atverti širdį, apvalyti save.

Adventas – tamsus laikotarpis. Tai išties simboliška, kad, trokšdami šviesos, degame žvakę, bet turime suvokti, kad uždegus žvakę – nejausime šviesos, jei tos šviesos nebus mūsų širdyse.

Ne tik kunigas Julius pasidalino prisiminimais apie Kūčių vakarienę, apie Šv.Kalėdų šventimą tėvų namuose, bet ir sambūrio dalyviai. O tie prisiminimai patys šilčiausi, nes iki šiol mename tą šventumą, sakralumą patirtą tėvų namuose, kai švenčių prasmė buvo ne lūžtantis valgiais stalas, o šviesa širdyse, ramybė, susitaikymas, artumas, atleidimas.

Popietėje dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos narė Eglė Perednytė. Ji baigusi religijos mokslus Vytauto Didžiojo universitete, šiais metais gauna Lietuvos rašytojų sąjungos kūrybinę stipendiją. Jaunutė mergina jau yra išleidusi tris knygas : „Tamsoj ugnis“, „Liepsnojanti valtis“, „Iš meilės“. Popietėje Eglė skaitė ištraukas iš ketvirtosios, spaudai paruoštos knygos, „Tamsoje giedantys pasukščiai“. Su įdomumu klausėmės rašytojos kūrybos ir iš anksčiau išleistų knygų. Eglės Perednytės kūrybos motyvai telpa šiuose jos parašytuose žodžiuose:
         „Nei vieno žingsnio, žodžio be Tavęs,
         Viešpatie, nei vieno.
          Kai guodžiančiai gera – esi.
          Kai gydančiai gelia – esi.“
          Tik kūrybinės sėkmės linkėjome jaunajai rašytojai, kuriai buvo įdomu pabūti ir pabendrauti su vyresnio amžiaus žmonėmis.

                                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021