Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje - naujas vikaras (2012-06-05)

Paskelbta: 2012-06-11

 

Birželio 1 d. parapijoje pradėjo dirbti vikaras kun. Tomas Trečiokas, pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ  dekretą jis atleidžiamas iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

 

Viešpats padovanoja Žmogui gyvenimą ir pašaukimą, kuriuo sekdamas Jis vykdo Dievo valią...

Jums Viešpats skyrė ypatingą  misiją – skelbti ir liudyti Kristų...   

Linkime sėkmės darbuojantis Viešpaties vynuogyne

Kristaus Prisikėlimo informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021