Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmosios Šv. Komunijos šventė parapijoje (2012-05-20)

Paskelbta: 2012-05-21

 

Gegužės 13 d.Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje gražus būrys „Rūtelės“ mokyklos moksleivių priėmė Pirmąją Komuniją, ruošti tikybos mokytojos Vilmos Tamošauskytės.  

 Visus metus vaikai gilinosi į tikėjimo tiesas, kas sekmadienį dalyvaudavo Šv. Mišiose. Po pirmosios išpažinties vaikai gegužės 13 dieną susirinko į šventę, kurios nesutrukdė staiga atvėsęs oras. Džiugus šurmulys pripildė bažnyčią jau prieš Šv. Mišias. Į bažnyčią rinkosi pasipuošę vaikai, jų tėveliai, krikšto tėvai, seneliai. Savo tėvelių palaiminti vaikai žengė prie altoriaus, susimąstę dalyvavo Eucharistijoje.

 

Šv. Mišias aukojo vikaras kun. Nerijus Šmerauskas. Per homiliją kunigas ragino vaikus ir jų tėvelius dalyvauti sekmadieniais Šv. Mišiose. Į liturgiją aktyviai įsitraukė vaikai ir jų tėveliai: skaitė skaitinius, nešė atnašas, dovanas. Džiaugsmingas jaudulys laikėsi per visas Šv. Mišias.

Šeštinių sekmadienį, gegužės 20-ąją, vyko Pirmosios Šv. Komunijos šventė, kurioje dalyvavo  V. Bacevičiaus  pradinės mokyklos mokiniai (Tikybos vyr. mokytoja V. Juodpusienė).

Virpančiomis širdelėmis penktadienį vaikai rinkosi prie klausyklų išpažinties, o štai šiandien baltomis suknelėmis ir gėlių vainikėliais pasipuošusios mergaitės, berniukai  - kostiumais su žvakėmis rankose  rinkosi į  šv. Mišias, kartu su jais atėjo tėveliai, artimieji. 

Pirmoji Šv. Komunija buvo teikiama 10.00 val. Šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, o  11.00 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo  prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS,  koncelebravo parapijos kunigai:  prof. dr. kun. Robertas Pukenis, alt. kun. Vaclovas Aleksandravičius.

Prelatas  V. S. Vaičiūnas kreipėsi  į vaikus: „Mieli  angeliukai, šiandien jūsų  šventė.  Šiandien jūsų širdelėse atsiveria dangus, jūs susitiksite su Kristumi.  Dangus yra ten, kur yra Dievas. Jūs šiandien suprantate ką reiškia kasdieninė malda, ką reiškia sekmadieniais švęsti ir dalyvauti šv. Mišiose...

Šiandien jūs mąstote apie ateitį, tegul pildosi jūsų svajonės, tegul spinduliuoja gėris. Šiandien - Didžiosios Meilės šventė. Gyvenkime taip, kad gyvenimas būtų vertas amžinojo gyvenimo.“

Šv. Mišių pabaigoje prelatas V. S. Vaičiūnas ir parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius   pasveikino  Kauno dramos teatro aktorę Reginą Varnaitę, kuriai gegužės 18 d. sukako  85-eri, šešiasdešimt metų scenoje, suvaidinta per 80 vaidmenų, neseniai suteiktas Kauno m. Garbės pilietės vardas. 

Prelatas  kalbėjo: „Kai susitinki su tokiomis asmenybėmis pasidaro gera, pažįstu  jos šeimą 40 metų.  Būti geru kunigu – pareiga, būti geru aktoriumi, tai ne vaidinti scenoje, o gyventi, spinduliuoti gėriu...“

Ne veltui sutikus  aktorę R. Varnaitę pradedame šypsotis, nes ji  uždega kiekvieną  savo užkrečiančiu  juoku, gera nuotaika.

Po šv. Mišių  vaikams buvo įteikti Pirmosios Komunijos  pažymėjimai, pakalnučių puokštelės.  Neabejotinai iškilmingas sekmadienis išliks įsimintinas vaikams ir jų šeimoms,   o visi, kurie norėjo pabendrauti su aktore Regina Varnaite,  leidosi į konferencijų salę, kur vyko susitikimas su ja.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021