Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Gavėnios kelionė (2012-04-04)

Paskelbta: 2012-04-11

Jau tapo tradicija, kad pagyvenusių žmonių sambūrio  dalyviai  laukdami prasmingiausios šventės – Kristaus Prisikėlimo -  apsilanko  vienoje iš  Kauno miesto bažnyčių. Šį kartą  senjorai balandžio 4-ąją aplankė  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Vytauto bažnyčią. Nors oras pabiuro – nuo pat ryto nesisklaidė debesys ir buvo šlapdriba, bet senjorai nepabūgo nepalankios gamtos  ir Vytauto bažnyčioje susirinko gausus būrys.

 

Mus maloniai pasitiko bažnyčios rektorius kun. teol. lic.  Kęstutis  Rugevičius. Jis papasakojo šios bažnyčios istoriją.  Seniausia bažnyčia Kauno mieste ir vienintelė gotikos stiliaus turi  daugiau kaip  600 metų istoriją.  Pastatyta, apgriauta ir apiplėšta švedų ir rusų , Napoleono kariuomenių,  paversta  cerkve, atstatyta ne vieną kartą ir sugražinta  katalikams. Ypatingai buvo atnaujinta tarpukario metais, kai bažnyčioje rektoriavo kanauninkas  Juozas Tumas Vaižgantas. Dideli restauracijos darbai buvo atliekami ir nuo 1979 metų. Negalima nesidžiaugti, kad šioje bažnyčioje yra daug vertingų meno kūrinių, kaip P. Kalpoko  drobės „Vytauto Didžiojo padėka Švč. Mergelei Marijai po Vorsklos mūšio“ ir „“Pieta“ , P. Smuglevičiaus „Nukryžiuotasis“  bei kiti.

Rektorius kun. Kęstutis Rugevičius pasidžiaugė, kad senjorai turi norą  burtis, bendrauti, pasidžiaugti vienas kitu. Jis linkėjo  nesinešioti didelių skausmų, sielvartų, nuoskaudų, bet pasitikėti Jėzumu,  kuris nori išlaisvinti, nori kiekvienam padėti.  Kvietė malda padėkoti už gyvenimą, už vienas kitą, kvietė auginti gėrį savo ir kitų širdyse.

Tai buvo trumpa, bet prasminga Gavėnios kelionė, kad giliau  susipažinome su dar vienos mūsų miesto bažnyčios istorija, pabendravome su bažnyčios rektoriumi, pasimeldėme ir palikome auką. 

       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021