Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Jų maloningos veiklos vaisius patiriame ir šiandien (2012-03-28)

Paskelbta: 2012-04-04

 

Vienintelis kanonizuotas Lietuvos šventasis yra karalaitis Kazimieras. Lietuvos katalikų bažnyčia turi palaimintąjį Jurgį Matulaitį, žmonių paskelbtą palaimintuoju Dievo tarną Merkelį Giedraitį,  Dievo tarną  Teofilių Matulionį bei kitus.Jų vardus visi žino, bet  argi neįdomu sužinoti išsamiau apie šių  Lietuvai pasišventusių žmonių gyvenimą?

Senjorai maloniai priėmė  pasiūlymą  ir kovo 28-osios popietėje pasakojau apie žemaičių vyskupą  Merkelį Giedraitį ir arkivyskupą Teofilių Matulionį . Žemaičių vyskupas  Merkelis Giedraitis gyveno 16-amžiuje. Kokius darbus nuveikė vyskupijoje per 33  ganytojavimo metus, kaip gaivino krikščioniškus papročius, kaip rūpinosi kunigų seminarijos steigimu. Nors buvo garsios kilmės, turėjo garbingus titulus, bet kasdieniniame gyvenime buvo kuklus, mylėjo vargšus ir kiek išgalėdamas juos šelpė. Žemaičiai savo vyskupą laiko šventuoju. 

Tikėjimo liudytojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimo istorija glaudžiai siejasi su mūsų tautos tragiška XIX – XX  amžių istorija. Tremtis, kalinimai, persekiojimai, kratos  nepalaužė arkivyskupo dvasios. Jo maloningos veiklos vaisius patiriame ir šiandien. Kaišiadorių vyskupijos Kristaus Atsimainymo katedra yra Dievo  tarno Teofiliaus Matulionio kulto centras, kadangi jis  čia palaidotas. 

 Antroji popietę dalis  buvo paskirta pasveikinti kovo mėnesį gimusius, pasidalinti mintimis apie Gavėnios metą ir laukiamą Kristaus Prisikėlimo šventę.  

                                                                      Rima Lipšienė

                                                                              

          

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021