Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės susirinkime – Įspūdžiai iš rekolekcijų Kanadoje (2012-03-29)

Paskelbta: 2012-04-02

 

Po mėnesio laiko viešnagės (rekolekcijų) Šiaurės Amerikoje, Kanadoje, mons. Vytautas  Grigaravičius pasidalino mintimis ir išsamiomis foto nuotraukomis.

 

Po bendros apžvalgos po Kanadą, jos pagrindinius miestus - sostinę Otavą, didžiausią miestą Torontą, Toronto provincijos miestą Ontariją ir kt. vietoves, daugiau dėmesio buvo skirta lietuviškoms bendruomenėms, jų bendruomeninei veiklai, tenykštėms tradicijoms.

 Monsinjoras apgailestavo nykstančiomis lietuviškomis kolonijomis. Atvykę jaunesniosios kartos emigrantai lietuviai daugiau dėmesio skiria materialinėms reikmės tenkinti, o dvasinis gyvenimas lieka pamirštas, tarsi atidėtas ateičiai.

 

Misijoje mons. V. Grigaravičių itin sužavėjo aktyvus parapijiečių ( pastoracinės tarybos) rūpestis parapijos reikalais. Taupiai gyvendami, lietuviai, patys atlieka bažnyčios priežiūros darbus; nesamdo valytojų ir kt. tarnautojų.

Visos viešnagės metu mons. V. Grigaravičius džiaugėsi šiltu priėmimu tiek parapijiečių, tiek tenykščių dvasininkų.

St. Raščiuvienė, Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021