Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis parapijoje (2012-04-01)

Paskelbta: 2012-04-02

 

Ankstyvą, vėjuotą balandžio pirmosios, Verbų (Palmių)  sekmadienio rytą, Prisikėlimo bažnyčios šventorių užtvindė automobiliai, o bažnyčią - kauniečiai su  verbomis, kadagių šakelėmis.

 

 Tai sekmadienis prieš Velykas, kai minimas iškilmingas Kristaus įžengimas į Jeruzalę, kada "gausiai susirinkusi į šventes minia sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę. Žmonės pasiėmė palmių šakas ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami: "Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu - Izraelio karaliui!" (Jn 12, 12).

Šiam įvykiui prisiminti per Verbas šventinamos palmių, alyvmedžių ar kitų medžių šakelės, vadinamos verbomis.

Iškilmingoms 11.00 val. šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai, procesijoje dalyvavo jaunimas, parapijiečiai,  giedojo KTU akademinis choras „Jaunystė“, vad. Danguolės Beinarytės.

Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios istoriją  pagal Morkų  (Mk 14,1-73-1-72) perskaitė monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

Homilijoje klebonas  kvietė pamąstyti su kokiomis mintimis  turėtume gyventi šią savaitę: „Mieli, broliai ir seserys,  mąstydami apie Jėzaus kančią mes dažnai regime Jo Kūno kančias, tačiau šią savaitę mąstykime apie Jo širdies kančias.....“

Monsinjoras  homiliją užbaigė žodžiais: „Leiskimės apkabinami Jėzaus begalinės meilės, tegul tai suteiks jėgų atleisti jus įskaudinusiems žmonėms. Jei Jėzus turi galią išgydyti fizines negalias, tai neabejotinai išgydys ir sužeistą širdį“.

Pašventintas verbas kiekvienas nešėsi į namus, nes  Lietuvoje nuo seno protėviai  tikino, jog verba gali apsaugoti nuo blogio. Pašventintais kadagiais smilkomi kambariai, kadagių šakelėmis plakami artimieji „ne aš plaku, verba plaka“, kol pažada velykinį margutį.

Šiuo Verbų, Kristaus kančios,  sekmadieniu prasidėjo Didžioji savaitė,  laukiant Šv. Velykų, Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Prisikėlimo.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021