Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – ansamblis „Ainiai“(2007-11-25)

Paskelbta: 2007-11-28

 

Daug metų savo dainomis garsina Lietuvą Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ ne tik tėvynėje, bet ir užsienyje.

Praėjusį sekmadienį Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje po šv. Mišių įvyko šio ansamblio adventinis koncertas „Toj pačioj žvaigždėj, toj pačioj vilty“.

Kiekviena diena mus artina prie gražiausios šventės – Šv. Kalėdų, tad ansambliečiai ir pakvietė su savo prisiminimais susėsti kartu, pajusti, kaip skleidžiasi susitaikymo, atleidimo žiedai.

Daug metų ansamblis lieka ištikimas savo tautos melodijoms ir dainoms. Todėl „Ainiai“ sugeba sujaudinti savo klausytojus, sugeba suvirpinti širdis ir puoselėja pasididžiavimą savo tauta ir nepamirštamais kūriniais. Klausytojai širdingai plojo ansambliui ir solistams – Gitanai Lapinskaitei ir Ryčiui Janilioniui.

Ansamblio vadovas Jonas Urbonas švenčia savo kūrybos keturiasdešimtmetį, tad jam ir jo vadovaujamam ansambliui buvo palinkėta kūrybinės sėkmės ir Dievo palaimos, kad ir ateityje savo koncertais džiugintų klausytojus.

                                                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021