Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - Žodis ir spalva" (2012-01-15)

Paskelbta: 2012-01-31

 

Sausio 15-ąją susirinkusiųjų konferencijų salėje į „Dialogo - Žodis ir spalva“ valandą klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius paklausė: „Kuo labiausiai pasitikite? “ Atsakymas buvo vienareikšmis - „Dievu“. Be abejo, Dievas yra mūsų visų tėvas, kuriuo labiausiai tikime. Tačiau reikia šalia ir draugo, bičiulio, ypač tuomet, kai ištinka bėdos, kai prislegia gyvenimo sunkumai. Apie tai ir kalbėjo klebonas, pabrėždamas, kaip svarbu gyvenime turėti artimą bičiulį, kuris tave parems, išklausys. Ir paragino branginti ištikimus draugus, vertinti biučiulystę.

Šias mintis pratęsė ir pagilino Dialogo valandoje dalyvavęs aktorius Saulius Bagaliūnas. Jis pirmąsiais minutes paskyrė Amžinybėn išėjusiai aktorei Rūtai Staliliūnaitei, kurios mokinys jis esąs, pasidalino prisiminimais ir perskaitė keletą poeto Roberto Keturakio eilėraščių. Neatsitiktinai, nes šiuos du menininkus siejo ypatingas ryšys.

 

Sakyčiau, antrąją savo žodžio valandą Saulius Bagaliūnas paskyrė kauniečiui poetui Algimantui Baltakiui. Ir neatsitiktinai, kaip sakė aktorius, gal salėje yra poeto amžininkų, kurie kartu mokėsi ar pažinojo. Ir tokių žiūrovų buvo. Aktorius ne tik skaitė Algimanto Baltakio kūrybą, bet ir pasakojo apie šio poeto gyvenimo filosofiją, trijų poetų - Justino Marcinkevičiaus, Alfonso Maldonio ir Algimanto Baltakio draugystę.

 

Ir kaip visuomet aktorius Saulius Bagaliūnas dovanojo ne tik Žodį. Jis patiesė lino ranklšluostį, padėjo krepšį obuolių ir pakvietė: “Pasivaišinkite, šį rankšluostį išaudė mano prosenelė, o obelį, kuri užaugino šiuos vaisius, pasodino mano senelis.“

                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021