Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės susirinkime - Susitikimas su parapijos klebonu mons. V. Grigaravičiumi (2012-01-26)

Paskelbta: 2012-01-27

Įžanginiame pasisakyme klebonas mons. Vytautas Grigaravičius susirinkusius supažindino su Kauno arkivyskupijos kurija, jos institucijomis, centrais bei tarnybomis, kurios visumoje padeda ordinarui vadovauti arkivyskupijai.

Didesnio susidomėjimo sulaukė arkivyskupijos tribunolo darbas. Painūs šeimyniniai santykiai, santuokų galiojimo ir nutraukimo atvejai - kiek reikia išminties, vadovaujantis kanonais, išspręsti sudėtingiausius gyvenimiškus uždavinius.

Susirinkusieji gilinosi į Loretos Abraitienės pateiktą dar iš tarybinių laikų "dramą" - santuokos sakramento galiojimo/negaliojimo atvejį, taip pat kitus šeimyninius rebusus, kuriuos tenka spręsti žemiškose institucijose.

                        St. Raščiuvienė Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021